Nieuws - 3 december 2009

Tenure track niet verplicht voor zittend personeel

Nieuwe personeelsleden moeten aan de tenure track-criteria van Wageningen UR voldoen, zittend personeel hoeft dat niet. De rechtspositie van medewerkers verandert niet, ook niet als ze voor tenure track kiezen. Dat stelt rector magnificus Martin Kropff.

De rector heeft afgelopen week veel gesprekken gevoerd over het nieuwe personeelsbeleid. Hij sprak onder meer met de directeuren van de kenniseenheden en de onderzoekscholen en met de actievoerende medewerkers die hem op 26 november 320 handtekeningen aanboden tegen de invoering van tenure track.
Enkele kenniseenheden stelden afgelopen maand in voorlichtingsbijeenkomsten dat het zittend personeel 'binnen drie jaar' of 'vroeg of laat' aan de tenure track-criteria  moet voldoen. De rector maakt duidelijk: zittende personeelsleden kunnen overstappen op tenure track, maar ze hebben de keuze. Doel is wel dat ze hun prestaties verbeteren. Dat kan in gangbare R&O-gesprekken, waarin de hoogleraar de ambities aangeeft. Hij  coacht de medewerker ook om die ambities te halen. De criteria hangen af van de leerstoelgroep en de ambitie, ervaring en leeftijd van de medewerker. 'Maatwerk is gewenst', zegt Kropff. 'Essentieel is dat de persoonlijke ambities van de medewerkers passen in het team.'
Aanstelling
Dat neemt niet weg dat de kwaliteit omhoog moet, wil Wageningen UR over twintig jaar blijven meetellen in de wereld, stelt Kropff. 'Daarom hebben we nu strengere criteria opgesteld voor nieuw aan te stellen staf. Er is echter maar één moment waarop de keuze tussen up or out kan worden gemaakt: bij de vaste aanstelling. Juist omdat de personeelsleden daarna mogelijk dertig jaar in de organisatie actief zijn, willen we dat ze heel goed zijn.'
'Ik merk dat iedereen het waardeert dat we zo'n ambitieniveau aangeven', aldus de rector. 'Zo streven we naar het waarderingscijfer 3,7 in het onderwijs. De helft van het personeel voldoet daar nog niet aan. Dat maakt het een ambitie. Die ondersteunen we door cursussen aan te bieden voor het personeel.'
Egocentrisch
Op 26 november sprak hij met de medewerkers van de Environmental Sciences Group die een handtekeningenactie waren gestart tegen de tenure track-eisen voor zittend personeel. Bij de overhandiging van de handtekeningen stelde Fred de Boer van ESG:  'Wereldwijd neemt tenure track af, want het leidt tot egocentrisch gedrag. Teamwerk is heel belangrijk in ons werk. We willen een loopbaanbeleid dat motiveert.'
Daarna volgde een constructief gesprek, vinden zowel de actievoerders als de rector. 'We konden merken dat de rector uit de wetenschap afkomstig is', zegt Fred de Boer. 'Hij nam het protest serieus.' Zijn collega Milena Holmgren zegt: 'Op de voorlichtingsbijeenkomsten is gesteld dat iedereen moest meedoen met tenure track, maar dat is fout gecommuniceerd.'