Nieuws - 19 november 2009

Tenure track hinkt op twee gedachten

Is de tenure track alleen bedoeld voor toptalent of moet de hele wetenschappelijke staf van Wageningen Universiteit eraan voldoen? Die vraag houdt de gemoederen flink bezig, sinds de Raad van Bestuur strenge criteria voor dit nieuwe loopbaanbeleid bekend maakte. De regels voor toptalent liggen vast, zegt rector Kropff, maar hij gaat overleggen over andere regels voor het zittend personeel.

13-Lab-D2X_6836.jpg
Alle kenniseenheden hebben de Raad van Bestuur geadviseerd aan welke kwaliteitscriteria een Wageningse wetenschapper moet voldoen voor een aanstelling of om promotie te maken. Johan Feenstra droeg bij aan het advies van de Environmental Sciences Group. Hij kwam met criteria waar zestig tot zeventig procent van de wetenschappelijke staf aan voldeed. 'De rest zat er tegenaan'. De criteria die de Raad van Bestuur daarna vaststelde, waren aanzienlijk zwaarder.
'Het gaat om een puntensysteem', legt Feenstra uit. 'Wij gaven punten voor publicaties in alle ISI-tijdschriften, de Raad van Bestuur honoreert alleen publicaties in de toptijdschriften. Van ons kreeg een onderzoeker ook credits voor boeken, bij het bestuur niet. Om de benodigde 25 credits per jaar te kunnen halen, moeten onze docenten vier artikelen in toptijdschriften publiceren. Dat halen maar weinig mensen.'
Ook de acquisitie-eisen werden verhoogd. 'De Raad van Bestuur stelt dat een docent (UD) in een periode van zes jaar vier substantiële projecten van twee ton moet binnenhalen. Ofwel: hij moet onderzoeksfinanciering voor vier promovendi of postdocs binnenhalen. Er zijn niet veel docenten die dat redden.'
De strenge eisen van het bestuur zijn bedoeld om toptalenten aan te trekken. Richtsnoer waren bijvoorbeeld de eisen die NWO stelt bij de toekenning van de prestigieuze Veni-, Vidi- en Vici-beurzen. Voor die NWO-kandidaten gelden zware publicatiecriteria. Daar zijn de tenure-track-criteria van afgeleid. Slechts vijf à a tien procent van de onderzoekers bij de universiteit voldoet aan deze criteria.
Ondertussen leggen personeelsconsulenten in voorlichtingsbijeenkomsten van de kenniseenheden uit dat al het wetenschappelijk personeel aan de instapeisen van tenure track moet gaan voldoen. Dat wil zeggen: de criteria gelden voor nieuwe personeelsleden, maar ook voor personeelsleden die een loonschaal erbij willen of promotie willen maken. Bovendien krijgen hoogleraren brieven van hun kenniseenheid dat het zittend personeel over drie jaar aan de nieuwe criteria moet voldoen. Over drie jaar worden deze hoogleraren beoordeeld op de resultaten.
Rector Martin Kropff hecht aan het onderscheid tussen het carrièrepad voor wetenschappelijk talent en de beoordeling van zittend personeel. 'We hebben twintig vacatures per jaar op de universiteit. Op die plekken willen we jong talent aantrekken dat de potentie heeft hoogleraar te worden. Als dat talent instapt op ud-niveau, moet het aan onze eisen voor docenten voldoen en in zes jaar toegroeien naar de vereisten voor de functie van hoofddocent. Dat groeipad is de eigenlijke tenure track, waarbij goede ambitieuze mensen de kans krijgen op een baan en promotie.'
De andere lijn van beleid is om het algemene kwaliteitsniveau te verhogen. 'We hebben veel goede leerstoelgroepen, bleek tijdens de visitatie. Niettemin moeten we een nieuwe kwaliteitsslag maken om internationaal toonaangevend te worden of te blijven. Daarbij verwacht ik maatwerk, rekening houdend met de persoon, het vakgebied en het team.'
Kropff is verbaasd dat hoogleraren van hun kenniseenheid horen dat het zittende personeel binnen drie jaar aan de aanvangseisen voor tenure track moet voldoen.
'We kunnen niet opeens de eisen voor een universitair docent of hoofddocent veranderen.' Daarom heeft Kropff dinsdag besloten pas op de plaats te maken. Een goed gesprek met de directeuren van de onderzoekscholen en de kenniseenheden moet leiden tot een helder en haalbaar plan. Hij hoopt dat plan over enkele weken te presenteren.