Nieuws - 11 februari 2016

Tenure Track tegen het licht

tekst:
Rob Ramaker

Een werkgroep van Wageningen University gaat onderzoeken of het carrièreprogramma Tenure Track nog voldoet. De huidige opzet botst met nieuwe wetgeving en de sterk gestegen studentenaantallen.

De werkgroep ‘tenure track 2.0’ onder leiding van Tiny van Boekel, directeur van het onderwijsinstituut OWI, is eind vorig jaar ingesteld door de raad van bestuur en wil eind maart advies uitbrengen. 

Tenure Track is ingevoerd om onderzoekers een eerlijke kans te geven om hoogleraar te worden. In vijf stappen van maximaal drie jaar kunnen docenten zich opwerken tot persoonlijk hoogleraar. Bij iedere stap moeten ze aan strengere eisen voldoen op gebied van onderzoek en onderwijs. 

Dit systeem botst met enkele recente ontwikkelingen. Zo trekt Wageningen University de laatste jaren gestaag meer studenten. De behoefte aan onderwijspersoneel voor bijvoorbeeld practica, werkgroepen en de begeleiding van thesisstudenten groeit navenant mee. Zo signaleert Resource dat sommige leerstoelgroepen en opleidingen worstelen om alle thesisstudenten te begeleiden. Tenure Track vraagt deelnemers echter evenveel van hun tijd te besteden aan onderzoek en onderwijs – elk 40 procent. 

De werkgroep bekijkt of meer flexibiliteit nodig is om de toegenomen onderwijsdruk op te vangen. Zo zou bij sommige deelnemers het traject meer ruimte kunnen krijgen voor onderwijs. Hierbij blijft de koppeling tussen onderzoek het uitgangspunt, zegt rector magnificus Arthur Mol. Een tenure tracktraject met alleen onderwijs, zoals mogelijk in andere steden, is voor Mol geen optie.

De werkgroep onderzoekt verder de impact van de Wet Werk en Zekerheid die strengere regels oplegt aan het aantal tijdelijke contracten. Ook worden de criteria zelf tegen het licht gehouden en wordt nagedacht over een buddysysteem. Hierbij zouden gevorderde tenure trackers de beginnelingen coachen. 

Lees verder over groeipijnen in het thesissysteem in Resource #12. Deze ligt vanaf vandaag op alle locaties van Wageningen UR in de bakken.