Nieuws - 11 april 2013

Tentamens vaak te laat nagekeken

Studenten moeten vaak lang wachten op hun tentamencijfers, blijkt uit onderzoek van de studentenraad. Bij zo'n 40 procent van de onderzochte vakken krijgen studenten hun cijfer niet binnen de vastgestelde tien dagen terug.

De vertraging is een grote bron van frustratie. 'Het leeft echt onder studenten,' zegt raadslid Esther van Vliet (VeSte). 'Ik heb het zelf vaak genoeg meegemaakt. Het is vervelend want je weet niet waar je aan toe bent. Als de universiteit zegt dat je je cijfer binnen tien dagen terug hebt, dan hou je daar rekening mee in je planning. Daarnaast is het niet fijn om lang in onzekerheid te moeten zitten of je het vak wel hebt gehaald.'
Het onderzoek was voor de studentenraad reden om het probleem aan te kaarten bij de rector. Esther: 'Martin Kropff was verbaasd over de uitkomst, hij vroeg of het onderzoek wel representatief was. Ik stond zelf ook te kijken van de resultaten, het was erger dan ik had verwacht. Maar we hebben dit studiebreed onderzocht, van Communicatie tot Moleculair. Het probleem is groot genoeg om het op tafel te leggen bij de raad van bestuur.'
Of het daadwerkelijk opgelost kan worden, is echter de vraag. 'De grootste vertraging zit bij de tentamens met open vragen', aldus Esther. 'Die vragen zijn nodig om te zien of studenten inzicht hebben in de stof. We willen niet dat alle tentamens multiple choice worden.' Ook de relatie tussen student en docent mag niet onder de druk komen te staan. 'Er is nu wederzijds begrip. Studenten snappen dat docenten soms meer tijd nodig hebben. En als een student met spoed zijn cijfer terug moet, mag hij ook gewoon de docent spammen met drie mailtjes. We willen niet dat die relatie verslechtert, het moet geen keurslijf worden.'
Wel denkt Esther dat er kleine oplossingen zijn zodat de vertraging niet de spuigaten uitloopt. Zelf denkt ze aan flexibele deadlines. 'Multiple choice tentamens zouden altijd binnen tien dagen nagekeken moeten worden, daar is geen kennis voor nodig, alleen oplettendheid.'  LvdN