Nieuws - 1 januari 1970

Tempo onderwijsvernieuwing aan LUW loopt sterk uiteen

Tempo onderwijsvernieuwing aan LUW loopt sterk uiteen

Tempo onderwijsvernieuwing aan LUW loopt sterk uiteen

Het tempo waarmee de twaalf studierichtingen van de universiteit werken aan nieuwe studieprogramma's loopt fors uiteen. Het onderwijsinstituut Technologie en Voeding is al weken druk aan het vergaderen en heeft de propedeuseprogramma's voor zijn vier richtingen al bijna klaar. Het projectteam van Biologie heeft nog niet oon keer vergaderd


Volgens het in maart gepresenteerde instellingsplan moeten de nieuwe studieprogramma's per september 2000 ingaan. In het opgestelde tijdschema zullen de onderwijsinstituten in oktober 1999 besluiten over de programma's. Per studierichting is een projectteam aangesteld dat een voorstel maakt voor het programma. Het onderwijsinstituut Technologie en Voeding loopt duidelijk voor op de andere richtingen. De vier richtingen van het instituut hebben kleine teams van drie mensen die intensief vergaderen. De meeste andere richtingen zijn minder voortvarend en buigen zich nog over de algemene doelstellingen van hun opleidingen

Woordvoerders van het actiecomito Gezamenlijk op Koers220(GOK) maakten zich vorige week zorgen over de uitvoering van de onderwijsplannen. Onduidelijke richtlijnen voor de opzet van de nieuwe programma's zorgen volgens het GOK voor vertraging bij de projectteams

Het GOK staat niet alleen in die kritiek. Ook voor prof. ir Klaas Kerkstra, voorzitter van het projectteam landinrichting, is onduidelijk hoe de discussie over de kaders voor de nieuwe programma's verloopt. Ik denk dat het alleen helder is als je van boven kijkt, vanuit de positie van de raad van bestuur. Vanwaar ik sta zie ik veel mensen regisseren. Kerkstra was behoorlijk overrompeld door de discussie over het MSc-BSc-model dat het onderwijsinstituut Technologie en Voeding had voorgesteld. Wij wilden een discussie over de specialisatie en de eindtermen voordat we over de kaders gaan nadenken.

Ook zijn collega dr ir Rienk Miedema van de richting Bodem, water en atmosfeer stoort zich aan het gebrek aan duidelijkheid over de nieuwe onderwijsopzet. Wij moeten werken onder een grote tijdsdruk. Het grootste probleem is dat je speelt op een veld dat steeds verandert. Dit is bepaald geen voorbeeld van gericht projectmatig werken.

Niet iedereen stoort zich overigens aan de onduidelijke regels. Prof. dr Wim Rulkens van de nieuwe kopstudie Integrale milieukunde: Het zit niet in de regie van de discussie, het tijdspad is gewoon erg krap. Wij krijgen veel reacties en willen met veel mensen overleggen, terwijl de gewone taken doorgaan.

Bestuurslid prof. dr Bert Speelman, verantwoordelijk voor de onderwijsplannen, maakt zich nog geen zorgen. De ene richting kan nu eenmaal sneller aan de slag dan de andere. Bij Technologie en Voeding blijven de huidige richtingen bestaan. Anderen moeten nadenken over een heel nieuw programma. Wij willen half mei de belangrijkste knopen doorhakken over het onderwijsmodel. Dan moet ook duidelijk zijn of de twee richtingen van maatschappijwetenschappen een vier- of vijfjarig programma krijgen. De eerste weken van mei ga ik op bezoek bij de departementen om de problemen te peilen. K.V