Nieuws - 11 mei 2015

Telegraaf onderschat aantal zwerfkatten (wellicht)

tekst:
Albert Sikkema

Er zijn zeker 67.000 zwerfkatten in Nederland, meldde de Telegraaf op 7 mei op basis van een rapport van Wageningen UR. Dat getal werd grif overgenomen door andere kranten, maar de onderzoekers zijn verrast. Ze schatten het aantal dakloze katten twee keer zo hoog.

Het totale aantal zwerfkatten in Nederland is moeilijk te achterhalen, constateert de Wetenschapswinkel van Wageningen UR in het rapport ‘Als de kat van huis is’, een inventarisatie van het aantal zwerfkatten in Nederland. Doel van het onderzoek, uitgevoerd door Wageningse studenten, was onder meer om de omvang van het zwerfkattenprobleem vast te stellen voor het Stray Animal Foundation Platform, maar dat is niet echt gelukt. ‘Het bleek lastiger om cijfers bij elkaar te krijgen dan we dachten’, zegt onderzoekbegeleider Francesca Neijenhuis van Livestock Research .

Per jaar worden er zo’n 37.000 zwerfkatten (op)gevangen door 78 organisaties die het enquêteformulier van de onderzoekers invulden. Neijenhuis wijst er op dat slechts de helft van de benaderde katten(op)vangorganisaties de vragenlijst hebben ingevuld. Daarmee zou de opvang op ruim 67.000 katten per jaar komen. Maar bij dat aantal zitten niet de wilde katten die eerder zijn gevangen en gecastreerd, want die worden weer teruggezet. Bovendien schieten jagers jaarlijks tussen de 8.000 en 13.500 verwilderde katten dood.

En dan zijn er nog twee redenen waarom het aantal zwerfkatten wordt onderschat, stelt Nijenhuis. In de stad zijn de zwerfkatten vaak lastig te onderscheiden van de huiskatten en in het landelijk gebied wordt hun aantal al snel onderschat omdat je ze overdag weinig ziet. Volgens literatuuronderzoek zouden er in Nederland tussen de 135.000 en 1,2 miljoen zwerfkatten moeten zitten, meldt het onderzoeksrapport. Door de enorme onzekerheidsmarge hebben die cijfers weinig waarde. Maar de onderzoekers durven wel de schatting aan dat er zeker 135.000 zwerfkatten rondlopen in Nederland.

Hoeveel dakloze katten er ook zijn, de aanbevelingen van het rapport staan overeind. De tientallen organisaties die zich bezig houden met de opvang van zwerfkatten moeten meer samenwerken, zodat er een centrale registratie komt van de aantallen. Bovendien kunnen we met die registratie beter zicht krijgen op de effectiviteit van maatregelen om het aantal zwervers te verminderen, zegt Neijenhuis. Zo blijkt de TNR-methode (vangen, castreren en terugzetten) over het algemeen een betere methode om het aantal zwervers terug te dringen dan het afschieten van de katten. ‘In landelijk gebied kan afschieten soms de enige optie zijn omdat ze niet te vangen zijn’, nuanceert ze, ‘maar in het algemeen adviseren we verplichte castratie voor buiten lopende katten om de instroom van zwerfkatten te verminderen.’