Nieuws - 1 januari 1970

Tekort bij dierlijk praktijkonderzoek

Tekort bij dierlijk praktijkonderzoek

Tekort bij dierlijk praktijkonderzoek

Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft 1998 afgesloten met een tekort van acht ton. De belangrijkste reden is de lage prijs van biggen en slachtvarkens, waardoor de inkomsten van de proefbedrijven tegenvielen. De twee belangrijkste financiers van het onderzoek, het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren en het ministerie van LNV, dekken het tekort

In de toekomst willen deze financiers niet nogmaals voor tekorten opdraaien. Daarom moet het proefstation zijn inkomsten in de begroting 1999 naar beneden bijstellen, stelt secretaris ir Jan Odink van het productschap. Door de lagere prijzen is er minder ruimte voor onderzoek bij het praktijkonderzoek. Zo zal het praktijkonderzoek de biggenprijs bijstellen van honderd gulden per big vorig jaar naar zestig gulden per big dit jaar

Op de korte termijn blijft de bijdrage van het productschap aan het praktijkonderzoek constant, maar op langere termijn staat die onder druk, aldus Odink. Het productschap betaalt het praktijkonderzoek via heffingen - de varkenshouders dragen een bedrag per varken af. Als het aantal varkens in Nederland daalt, komt er minder geld voor onderzoek beschikbaar

Bovendien is Odink benieuwd hoe de onderzoekstarieven van het praktijkonderzoek zich gaan ontwikkelen. Als het praktijkonderzoek onderzoek gaat doen tegen integrale kostprijs en zijn tarieven verdubbelt, dan gaat het productschap bij andere onderzoeksgroepen kijken of het voordeliger kan, schetst Odink. Wij kijken gewoon wie de beste prijs-kwaliteitverhouding aanbiedt op de onderzoeksmarkt. Maar daarmee vertel ik hopelijk niets nieuws. A.S