Nieuws - 1 januari 1970

Teelt deel kleine gewassen in gevaar

Teelt deel kleine gewassen in gevaar

Teelt deel kleine gewassen in gevaar

De teelt van sommige kleine gewassen wordt erg moeilijk, zo blijkt uit een inventarisatie van het Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (PAV). Een deel van de bestaande gewasbeschermingsmiddelen verdwijnt omdat het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) de toelating niet verlengt vanwege giftigheid of door onvolledigheid van het dossier. Daarnaast is het verlengen van toelatingen en aanvragen van nieuwe middelen voor fabrikanten niet interessant. In kleine gewassen verdienen de investeringskosten zich niet terug

Het PAV is nagegaan voor welke herbiciden de toelating afloopt. Vervolgens heeft het gekeken wat voor aanvullende informatie de fabrikant moet leveren om de toelating verlengd te krijgen. Het PAV heeft de fabrikanten gevraagd of ze die informatie denken te leveren of niet. Onderzoeker ir Gerard Borm deed dit, samen met collega's, voor wintergerst, prei, ui, kruiden, sla, kool en graszaad

Bij wintergerst, prei en ui blijven voldoende middelen over om geen last te krijgen van onkruid, zo blijkt uit de inventarisatie. Wel is inmiddels bekend dat het CTB met ingang van 1 maart alle toelatingen van propachlor niet meer verlengt. Daardoor is een onkruid als klein kruiskruid niet meer chemisch te bestrijden in ui

Een groot probleem wordt de graszaadteelt van veldbeemd. De beste middelen voor de bestrijding van straatgras verdwijnen. Daardoor is verontreiniging van het graszaad niet meer te voorkomen en wordt het product onverkoopbaar. Ook sla, kool en sommige kruiden krijgen aanzienlijke problemen

De inventarisatie laat zien wanneer en wat voor problemen er komen. Borm hoopt dat telers tijdig gaan zoeken naar alternatieven, in samenwerking met het praktijkonderzoek. Mogelijk is door het financieren van deugdelijkheidsonderzoek door de telers zelf, de fabrikant ertoe te bewegen dat hij een middel voor kleine gewassen op de markt houdt. L.N