Nieuws - 17 mei 2001

Technocentrum wil samenwerken met Wageningen UR

Technocentrum wil samenwerken met Wageningen UR

Het Edese Technocentrum De Vallei heeft in een brief een aantal Wageningse groepen uitgenodigd om in vier projecten samen te gaan werken. Het gaat om projecten waarin agrarische onderwijsinstellingen en ondernemers in de levensmiddelenbranche met elkaar samenwerken. Het ministerie van OCenW heeft De Vallei 'enkele miljoenen' toegezegd om de projecten uit te voeren.

Het gaat allereerst om een shareware-project, waarbij locale hbo's en mbo's toegang krijgen tot het instrumentarium van het Biotechnion, als dat is verplaatst naar de Born. Een tweede voorstel heeft betrekking op AgriVision, het ATO-project waarin computers tv-beelden leren interpreteren en die informatie gebruiken om bijvoorbeeld productieprocessen te besturen. Machines kunnen op die manier aardappels selecteren, of bepalen of frites voldoende oorbakken zijn. De Vallei denkt dat niet alleen plaatselijke onderwijsinstellingen in de nieuwe technologie zijn ge?nteresseerd, maar ook veel middelgrote en kleine bedrijven in de levensmiddelensector. Een derde project betreft een op te zetten proeffabriek voor het maken van frisdrank. IPC, het praktijkcentrum voor agrarisch onderwijs in Ede, en limonadefabrikant Riedel hebben al laten blijken dat ze daarin zijn ge?nteresseerd. Ten slotte denkt De Vallei aan een cursus voor mbo- en hbo-studenten en ondernemers. Deze cursus Integraal Hygi?nisch Ontwerpen behandelt problemen die kunnen opduiken bij het opzetten van productieprocessen.

Technocentra zijn bedoeld om de afstemming tussen onderwijs en bedrijven in de technologische sectoren te verbeteren. Het voornaamste aandachtspunt van de Nederlandse technocentra is op dit moment het tekort aan gekwalificeerde medewerkers bij Nederlandse bedrijven. Onlangs zegde het ministerie van OCenW de Nederlandse technocentra een extra subsidie van vijftig miljoen toe om daaraan iets te doen. De vier projecten van De Vallei vallen in dat kader. Maar, zo laat ing. Jaap Meijer, directeur van De Vallei weten: "We zijn hier al drie jaar mee bezig. Nu krijgen we eindelijk de kans om onze plannen uit te voeren." | W.K.