Nieuws - 20 januari 2016

Technische universiteiten werken al jaren samen

tekst:
Albert Sikkema

De raad van bestuur van Wageningen UR wil meer gaan samenwerken met de drie technische universiteiten (TU’s) in Nederland. Die werken samen in de 3TU federatie. Secretaris IJsbrand Haagsma van de federatie legt uit waar die samenwerking uit bestaat.

De 3TU federatie werd tien jaar geleden opgericht, vertelt Haagsma. Toen waren er voorstellen in Den Haag om de drie TU’s te fuseren, om hiermee het opleidingsaanbod af te stemmen en overlap in onderzoek te verminderen. Om aan die schaalvergroting te ontkomen, besloten de TU’s om meer samen te werken. Dat heeft geleid tot vijf gezamenlijke masteropleidingen, negen gezamenlijke onderzoekscentra en een onderwijscentrum voor de drie universiteiten. Bovendien hebben ze een gemeenschappelijk datacentrum, waar de Wageningse universiteit nu al gebruik van maakt.

‘We willen niet concurreren, maar  stemmen ons onderwijs af’, zegt Haagsma. ‘Net als Wageningen hebben we te maken gehad met een enorme toestroom van studenten. Om die groei op te vangen, moesten we effectiever omgaan met onze onderwijsruimten en docenten.’ Vijf masteropleidingen voor onder meer de bouw, leraren en duurzame energietechnologie worden in Delft, Eindhoven of Twente gegeven, maar maken gebruik van de expertise en docenten van de drie TU’s.

Voorts heeft de federatie de studierendementen op de TU’s verbeterd, vertelt Haagsma. ‘De rendementen waren beroerd vijf jaar geleden. Door een gezamenlijke actie in 3TU-verband zijn de rendementen sterk verbeterd.’

In de negen onderzoekscentra werken de TU’s samen op thema’s als toegepaste wiskunde, ontwerp en ethiek. Thema’s die voor de afzonderlijke universiteiten te klein zijn of waarvoor ze afzonderlijk lastig onderzoekfinanciering kunnen vinden, stelt Haagsma. Door samen te werken, kunnen ze dit onderzoek versterken, onderzoekers in tenure track aanstellen en betere voorstellen indienen bij NWO en de EU.

De federatie heeft jaarlijks 7 miljoen euro beschikbaar om het gezamenlijk onderwijs en onderzoek te financieren. Dat bedrag gaat geheel op aan de inhoud, zegt Haagsma, die een klein bureau bemant voor de afstemming. De TU’s hebben besloten om zo min mogelijk geld rond te pompen tussen de drie universiteiten. Als een gezamenlijke opleiding in bijvoorbeeld Eindhoven wordt verzorgd, krijgen de studenten het diploma van die instelling met daarbij een 3TU-certificaat. Eindhoven krijgt in dit geval bekostiging, de inzet van docenten uit Delft en Twente gaat met gesloten beurzen.

Dezelfde praktische aanpak geldt voor het datacentrum van 3TU. ‘Daarmee kunnen we goed data archiveren en delen met andere onderzoekers. Het datacentrum staat gewoon in Delft, de andere universiteiten dragen bij aan de kosten. Samen dit soort voorzieningen beheren is voordeliger.’

Haagsma wil niet ingaan op de mogelijke toetreding van Wageningen tot de federatie. ‘Ik wil de besturen en medezeggenschap niet voor de voeten lopen met mijn mening.’ Duidelijk is wel dat zowel de bestuurders in Wageningen, Delft, Eindhoven als Twente toestemming moeten geven aan de toetreding, omdat de statuten van de federatie dan moeten worden aangepast. Van belang gaat worden of de drie TU’s voldoende verwantschap zien met Wageningen. ‘We ervoor om te zorgen dat de TU’s eensgezind en krachtig naar buiten kunnen treden’, zegt Haagsma. ‘We hebben specifieke belangen op het gebied van de technische wetenschappen en innovatie.’