Nieuws - 3 oktober 2002

Technische universiteiten gaan samenwerken

Technische universiteiten gaan samenwerken

De drie technische universiteiten van Nederland gaan nauw samenwerken om de internationale competitie het hoofd te bieden. De instellingen willen drie miljoen euro overheidssteun om het project te laten slagen.

De Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente hebben hiertoe onlangs een intentieverklaring opgesteld. Daarin spreken zij de wil uit om de bachelors- en mastersopleidingen beter op elkaar af te stemmen. Ook op het gebied van onderzoek willen de TU's hun krachten bundelen.

De drie instellingen hebben de afgelopen jaren met lede ogen moeten toezien hoe de belangstelling voor de klassieke b?tavakken gestaag afnam, zo is te lezen in de verklaring. 'Willen de Nederlandse instellingen internationaal vooraanstaand blijven dan is samenwerking en taakverdeling op onderwijs, onderzoek, infrastructuur en personeel absoluut noodzakelijk.'

Gevolg is dus dat docenten en onderzoekers op de verschillende TU's actief zullen zijn. Volgens een document van de drie instellingen zorgt de samenwerking op onderwijsgebied straks voor een 'goed over het land gespreid aanbod van bacheloronderwijs' en een 'doelmatig georganiseerd aanbod aan masteropleidingen.'

De TU's claimen voor het project extra subsidie. Voor de realisering van het project zeggen de TU's 3 miljoen euro nodig te hebben. | HOP