Nieuws - 12 mei 2011

Te weinig kandidaten voor medezeggenschap

OR-verkiezingen deels geschrapt door gebrek aan kandidaten.
'Meedoen is kennelijk geen ­bonus op je cv.'De verkiezingen voor de medezeggenschap, van 23 tot 31 mei, krijgen een sobere uitvoering. Omdat zich onvoldoende kandidaten hebben gemeld, zijn verkiezingen bij tien van de negentien kiesgroepen overbodig. Bij het praktijkonderzoek, Facilitair Bedrijf, Concernstaf en de meeste DLO-instituten zijn er net voldoende gegadigden, maar de universitaire kiesgroepen van de vijf kenniseenheden hebben te weinig kandidaten.
De medezeggenschap kampt al langer met te weinig deelnemers, in 2008 waren er slechts bij zes van de negentien kiesgroepen verkiezingen. Cees van Dijk, voorzitter van de centrale ondernemingsraad: 'Het is een trend en dat vind ik heel triest. Kennelijk is de meedoen met de medezeggenschap geen bonus op je CV. Formeel is de compensatie keurig geregeld, je uren worden vergoed en een PhD-er mag bijvoorbeeld langer over zijn promotie doen. Desondanks is het niet genoeg. De druk om te presteren is met name bij de universiteit erg hoog.'
Het meest nijpend is de situatie bij de kiesgroep ATV, de universitaire voedselonderzoekers. Simone Elzinga is er de enige kandidaat. Terwijl er zeven zetels zijn. Elzinga: 'Het is heel spijtig. We waren met zijn drieën, maar twee leden nemen afscheid. Er is niemand bij gekomen. We willen graag een vertegenwoordiging van alle medewerkers, zeker nu AFSG nieuwe huisvesting krijgt. Ook de directie beseft dat dit niet goed is.'
De studentenraad, de medezeggenschapraad van VHL, het praktijkonderzoek en de meeste DLO-instituten hebben net voldoende kandidaten. Bij Alterra valt het meest te kiezen: tien kandidaten voor zes zetels.  
'Kwaliteit OR moet omhoog'
Als het aan de raad van bestuur ligt wordt de medezeggenschap simpeler, goedkoper en van hogere kwaliteit. Een werkgroep onder leiding van SSG-directeur Ruud Huirne heeft na een eerste verkenning geconcludeerd dat er voldoende bereidheid is om na te denken over een andere werkwijze.
De medezeggenschap vindt echter dat kostenbesparing niet het uitgangspunt mag zijn. Ook vinden de ondernemingsraden dat de directies naar hun eigen rol moeten kijken: de harde opstelling van de directies van ESG (in de kwestie Isric) en van ASG (over vertrek van melkveeonderzoek uit Lelystad) hebben geleid tot wantrouwen. Wel erkent de OR dat de kwaliteit omhoog kan. Daarvoor komt waarschijnlijk een scholingstraject voor de OR-leden.
Huirne vindt dat de medezeggenschap geen adequate afspiegeling vormt. Buitenlandse en tijdelijke medewerkers (zoals promovendi) zijn amper vertegenwoordigd. Ook ziet Huirne dat details veel aandacht krijgen terwijl de echt belangrijke zaken blijven liggen.
De medezeggenschap kent een complexe structuur: DLO, VHL, universiteit en studenten hebben ieder een aparte afvaardiging. Er is wel een centraal medezeggenschapsorgaan, maar haar invloed is nu (nog) beperkt. Na de verkiezingen komt er waarschijnlijk al één centrale WUR-council, waarin COR (DLO) en GV (univer­siteit en studenten) opgaan.
De raad van bestuur wil het komende jaar gebruiken om samen te komen tot een efficiëntere en goedkopere medezeggenschap. Zijn de partijen er op 1 mei 2012 niet uit, dan moet een commissie van wijzen een bindend voorstel doen.