Nieuws - 30 november 2006

Te krappe gebouwen (2)

In tegenstelling tot wat de blijde berichten op de website van de universiteit doen vermoeden verloopt de verhuizing naar de Born niet vlekkeloos. Er is structureel minder ruimte beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. In veel gevallen betekent dit: structureel te weinig ruimte, waardoor de onderwijskwaliteit achteruit gaat.
Voor studenten Landschapsarchitectuur zijn er bijvoorbeeld te weinig en te kleine werkplekken ingericht. Bij de indeling van het Forumgebouw is geen rekening gehouden met de specifieke aard van deze opleiding en het groeiend aantal studenten. Het is tekenend dat studenten Landschapsarchitectuur zélf de noodklok moeten luiden over de mogelijk catastrofale gevolgen van de verhuizing voor hun studie.
Ook in het Atlasgebouw is sprake van ruimtegebrek. De vijfde en zesde verdieping van het Atlasgebouw zitten inmiddels zo vol met medewerkers van het Centrum Water en Klimaat dat er voor afstudeervakstudenten nauwelijks plek meer is. Zij zitten daarom een gebouw verderop. Dat is niet alleen nadelig voor de begeleiding, maar ook voor de betrokkenheid bij de leerstoelgroep waar zij hun afstudeervak doen.
Daarnaast laat de informatievoorziening rondom de verhuizing te wensen over. Verschillende studieverenigingen die naar verwachting in het voorjaar naar het forumgebouw verhuizen, hebben nu een kamer bij een leerstoelgroep die binnenkort al verhuist. De verenigingen weten nog steeds niet wat er met hun ‘hok’ zal gebeuren in de tussentijd: wordt het twee maanden vertoeven in een verlaten gebouw, of twee keer verhuizen in drie maanden tijd? Ook informatie over de verhuizing van afstudeervakstudenten is vaak laat, vaag en onduidelijk. Veel studenten weten niet waar ze moeten zijn voor informatie over de verhuizing en worden ze van het kastje naar de muur gestuurd.
Wageningen UR legt in de berichten over de Born de nadruk op de aantrekkelijkheid van de campus en de schitterende architectuur. Aandacht voor onderwijskwaliteit en zorgen voor voldoende en geschikte ruimte zouden echter prioriteit moeten hebben bij de nieuwbouw van de universiteit. Bij de verhuizing van de universiteit zou zorgvuldig omgaan met studenten en medewerkers - waar goede informatievoorziening bij hoort - voorop moeten staan. Dat is nu duidelijk niet het geval.

Wageningse Studenten Organisatie (WSO)