Nieuws - 30 november 2006

Te krappe gebouwen (1)

Landschapsarchitecten en planologen hebben ruimte nodig. Dit is geen stelling, maar een feit. Een gebrek aan ruimte zorgt voor irritaties en frustreert het creatieve proces.
Het bestuur van Genius Loci, studievereniging der Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van hun studie.
Al jaren is bekend dat de studie zal verhuizen naar het Forumgebouw. Net als ook bekend is dat deze studie bepaalde eisen stelt aan de huisvesting.
Vijf jaar lang hebben docenten gepraat als Brugman, maar vrijwel al het commentaar werd aan de kant geschoven, met als argumenten: ‘veel te duur’, of ‘het zal binnen de gegeven ruimte moeten worden opgelost’. Daarom is het nu tijd de noodklok te luiden, want op het moment dat de studie verhuist, zal de onderwijskwaliteit zeer sterk afnemen.
Een voorbeeld: in de practicumruimte voor landschapsarchitecten (BSc) zullen 28 te kleine tafels komen, terwijl er op dit moment al 36 tweedejaars architecten zijn. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat studenten hun tafel uit de kantine moeten halen en op de gang moeten werken? De laatste jaren groeit het aantal eerstejaars flink, maar in het Forumgebouw kan men niet de onderwijskwaliteit bieden die docenten en studenten noodzakelijk achten.
Een ander probleem is het ‘schoon opleveren’. Volgens de reglementen van het Forumgebouw dient elke onderwijsruimte na een dagdeel helemaal leeg te zijn. Dit omdat alle ruimtes zowel ’s morgens als ’s middags ingeroosterd zijn. Voor de studenten is dat een ramp. Ontwerpen is een creatief proces dat zich niet houdt aan vaste werktijden. Daarbij komt dat tijdens het ontwerpen veel materiaal wordt geproduceerd (kaarten, schetsen). Dat kan niet elke dag mee naar huis worden genomen.
De aanstaande verhuizing wordt voor deze studie een ramp. Waar de meeste studies qua ruimte er éénderde op achteruit gaan, is het hier maar liefst tweederde. Het is een illusie om te denken dat er nu nog iets gedaan kan worden aan de indeling en inrichting van het Forumgebouw. Maar dit is wel een noodkreet, zodat nog één keer duidelijk wordt dat het echt vreselijk mis zal gaan. ‘Als het kalf verdronken is…’

Suzan Keddeman, voorzitter Genius Loci, studievereniging der Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning