Nieuws - 19 april 2012

‘Te hoge prijs voor buitenlandse studenten'

Internationale studenten betalen via hun collegegeld mee aan het internationaliseringsbeleid van de universiteit. Niet eerlijk, vindt de studentenraad. Ze verzette zich daarom tegen een collegegeldverhoging. Tevergeefs.

IMG_5308.JPG
Dat het collegegeld van niet-EU studenten omhoog moet staat buiten kijf. Op dit moment betalen deze studenten 10.500 euro collegegeld, fors minder dan de kostprijs, die rond de 17.00 euro ligt. Het verschil legt de universiteit zelf bij. Om daar een eind aan te maken besloot de Raad van Bestuur enkele jaren geleden om het collegegeld geleidelijk kostendekkend te maken. Voor het studiejaar 2012-2013 gaan buitenlandse instellingseerstejaars 12.020 euro collegegeld betalen, een stijging van 15 procent.

‘Wij snappen dat de universiteit het collegegeld verhoogt. Geld voor het onderwijs moet ergens vandaan komen', zegt studentraadslid Sanne Mirck van VeSte. ‘Maar uit onderzoek bleek dat de universiteit ook de kosten voor huisvesting, recruitment en het International Office doorberekent aan de internationale studenten.'

‘Studenten betalen al huur'
De studentenraad heeft vooral problemen met de doorberekening van de huisvestingskosten. Volgens Mirck zouden internationale studenten niet hoeven mee betalen aan tijdelijke huisvesting zoals in Hoenderloo, Brink Residence en de wooncontainers aan de Haarweg. Hiervoor betalen de studenten immers al een flinke kamerhuur. ‘Het is de keus van de universiteit om zo internationaal te zijn en actief studenten te werven in het buitenland. Dan is het niet legitiem om hen vervolgens op te laten draaien voor de kosten wanneer er onvoldoende woonruimte is. De universiteit zou dat moeten sponsoren totdat er een structurele oplossing is voor de kamernood.'
Tot teleurstelling van de studentenraad legde de raad van bestuur het advies van de studentenraad naast zich neer. Volgend jaar gaat de studentenraad de discussie weer aan, aldus Mirck.