Nieuws - 6 september 2001

Task force wil discussie over waarden in de landbouw

Task force wil discussie over waarden in de landbouw

Er moet een discussie over waarden in de landbouw komen. Zodra helder is wat achterliggende waarden zijn, zullen vastgelopen discussies en loopgravenoorlogen tot het verleden behoren. Dat is de stellige overtuiging van de task force die idee?n moest genereren voor vernieuwing van de landbouw.

In mei 2001 stelde de raad van bestuur de task force in. Het was tijd voor een krachtig antwoord vanuit Wageningen op de impasse in de veehouderij. Een aanzet daartoe vormde de task force. Acht jonge onderzoekers kregen drie maanden lang de tijd om na te denken over hoe de landbouw daadwerkelijk tot verandering aangezet kon worden.

Op 15 september is hun tijd voorbij. Bij de opening van het academisch jaar toonde de groep de eerste resultaten. Iedere betrokkene bij de landbouw, of dat nou een consument is die eten koopt of een vertegenwoordiger van de belangenorganisaties, moet gaan bedenken wat in de landbouw echt belangrijk is. Zodra voormalige tegenstanders daarover in discussie gaan, komen ze veel sneller tot vernieuwende oplossingen dan als ze in hun patstelling blijven zitten, denken de onderzoekers. Daarbij zijn vier voorwaarden van belang om tot daadwerkelijke verandering te komen. Er moet experimenteerruimte zijn, waarbij wet- en regelgeving niet strak gehanteerd mogen worden. Een tweede voorwaarde is dat er nieuwe allianties ontstaan. Als derde punt noemen de onderzoekers transparantie: er moet helderder gecommuniceerd worden over de waarde van een product. Het laatste punt is het stimuleren en beschermen. "Als we dingen echt van waarde vinden, moeten we die beschermen tegen dingen die ze ondermijnen", aldus ir. Wijnie van Eck, projectleider van de task force.

De groep heeft een aantal voorbeelden uitgewerkt, maar wil die nadrukkelijk niet als de oplossingen presenteren. Zo is er het voorbeeld van de website waarop de consument zelf voedsel kan bestellen met die waarden die hij belangrijk vindt. De groep benadrukt dat zij geen blauwdruk voor de toekomst wil geven, de diverse partijen moeten zelf aan de slag.

Voor Wageningen UR heeft de task force het idee van 'Wageningen Ateliers' naar voren geschoven. Dit moet een soort platform worden waarbij mensen uit het onderzoek, de landbouwsector en groepen uit de samenleving rond een actueel thema korte tijd bij elkaar komen en tot vernieuwende oplossingen komen. Het geld daarvoor is permanent beschikbaar. | L.N.