Nieuws - 17 mei 2001

Task force nieuwe landbouw van start

Task force nieuwe landbouw van start

De raad van bestuur heeft op woensdag 16 mei officieel de task force Reshaping Agriculture for the 21st century ingesteld. De task force moet idee?n en scenario's voor de Nederlandse landbouw in de eenentwintigste eeuw aandragen. De raad van bestuur wil hiermee een Wageningse bijdrage leveren aan de landelijke discussie over de toekomst van de landbouw. De task force zal de komende maanden in stilte aan haar rapport werken. Begin september moet het werk af zijn.

De groep staat onder leiding van ir. Wijnie van Eck (Alterra) en bestaat verder uit: dr. Corrie van der Weele (LEI), dr. ir. Simon Oosting (leerstoelgroep Dierlijke productiesystemen), dr. Gerwin Meijer (ID-Lelystad), ir. Annoesjka Wintjes (Alterra), Ben Klein Swormink (student), ir. Marian Stuiver (leerstoelgroep Rurale sociologie), ir. Seth Tromp (ATO) en ing. Bert Jansen (Alterra). De onderzoekers zijn op kosten van Wageningen UR vrijgesteld van hun normale taken. | K.V.