Nieuws - 25 februari 2015

Tam verkiezingsdebat Provinciale Staten

Studenten betrekken bij de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart blijkt een lastige opgave. Studentenvereniging SSR-W en studentenraadspartij VeSte deden een poging met hun Provinciale Statendebat afgelopen dinsdag, maar de sfeer kwam er niet in.

Kandidaat-Statenlid Antoon Kanis (D66) aan het woord. Links Carina Nieuwenweg (PvdA) en Joa Maouche (GroenLinks). Foto: Sven Menschel

Aan de hand van stellingen over jeugdzorg, infrastructuur en het platteland hoopten VeSte en SSR-W studenten een mening te laten vormen voor de verkiezingen. Met de Lagerhuisopstelling, waarbij het publiek elkaar aan kon kijken en actief een standpunt moest kiezen, werd geprobeerd iedereen in de zaal te betrekken.

Ondanks de inspanningen werd duidelijk dat voor veel studenten de Provinciale Statenverkiezingen tussen wal en schip vallen: lokale of landelijke verkiezingen worden belangrijker geacht. Dat veel provinciale zaken niet echt leven bij studenten werd duidelijk door uitspraken als ‘daar heb ik nog niet over nagedacht’ of ‘dat weet ik niet’ wanneer debatleider Arnoud Leerling studenten om hun mening vroeg. Meestal waren dan ook de kandidaat-Statenleden of andere politiek betrokkenen aan het woord, waar de zaal ook vooral mee gevuld was.

Organisatoren VeSte en SSR-W probeerden de onderwerpen op de provinciale agenda studentikoos in te vliegen. Ze hadden stellingen bedacht zoals ‘Gelderland moet Wageningen beter helpen internationale studenten beter te bedienen met huisvesting, vervoer en buddies’. Student Urban environmental management en Groenlinks-lid Joa Maouche van Groenlinks was het als enige hier mee eens. Volgens Maouche betalen internationale studenten veel om hier te kunnen studeren. Ze moeten waar voor hun geld krijgen. Student Sam was het niet met hem eens. ‘Aan het aantal internationale studenten in Wageningen blijkt wel dat het goed gaat. Er hoeft dus niet meer geïnvesteerd te worden om de studenten tevreden te maken.’ Student Economie en beleid Antoon Kanis, van D66: ‘Aan de aantallen studenten die tegen deze stelling zijn lijkt iedereen wel te weten wat de kerntaak van de provincie is.’

De stelling ‘Het platteland was van de boeren, is van de boeren en moet van de boeren blijven’ maakte de tongen beter los. De redenen waren echter divers. Zo werden natuur-, duurzaamheids-, voedsel-, economische en landbouwgerelateerde redenen aangehaald. Maar tegen de uitspraak van D66-lid Antoon Kanis kon niemand iets inbrengen: 'Het platteland is, was en blijft van ons allemaal.’

Na het debat werd door de driekoppige jury VVD’er Bart Elbers uitgeroepen tot winnaar. Volgens de jury was Elbers materiedeskundig en hield hij zich het hele debat vast aan zijn motto ‘werk, werk, werk’. Debatleider Arnoud Leerling kreeg een eervolle vermelding omdat hij mee debatteerde met degenen die hij vroeg te reageren op de stelling.