Wetenschap - 8 mei 2012

Taks op pesticiden werkt niet

Invoering van belastingen of subsidies is ongeschikt om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Dat stellen Wageningse bedrijfseconomen deze maand in Agricultural Economics.

pesticiden-24517.jpg
Ze gebruikten een simulatiemodel met gegevens van Nederlandse akkerbouwers en gingen vier instrumenten na om het gebruik van pesticiden te verminderen: een belasting op het pesticidengebruik, boetes op overmatig gebruik, subsidies voor milieuvriendelijker middelen en een quotumsysteem om het gebruik aan banden te leggen. Alle prijsprikkels leiden slechts tot een beperkte afname van het bestrijdingsmiddelengebruik, bleek uit hun model. Alleen quota zetten zoden aan de dijk.
De Europese Unie denkt na over economische prikkels om de bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw te verminderen. De Griekse promovendus Theodoros Skevas wilde daarom weten of die wel effectief zijn. Hij stelt vast dat de Nederlandse telers teveel pesticiden gebruiken, maar dat algemene financiƫle prikkels geen zin hebben om het gebruik terug te brengen. Alleen prikkels die rekening houden met variabele teeltcondities en risicomanagement van de telers hebben kans van slagen, concludeert Skevas. Hij promoveerde vorige maand bij Alfons Oude Lansink, hoogleraar Bedrijfseconomie.