Nieuws - 19 maart 2009

TWEEDE TOEGANGSWEG CAMPUS

Automobilisten kunnen op dit moment alleen Wageningen Campus op via de rotonde op de Mansholtlaan. Als het aan Wageningen UR ligt, gaat dat veranderen.

De plannen voor een tweede ontsluiting van de campus liggen momenteel ter beoordeling op het Wageningse gemeentehuis. Wageningen UR wil een tweede rotonde in de Mansholtlaan in de zuidoostelijke punt van het campusterrein, op een paar honderd meter van de bestaande rotonde. Die nieuwe rotonde sluit dan aan op de al bestaande weg langs het toekomstige tweede onderwijsgebouw.
Die weg is tevens de beoogde route van de busbaan dwars over de campus, die aan de westkant uitkomt bij de woonwijk Noordwest. Daarmee zou de campus beter toegankelijk zijn dan nu. Dat is tenminste de wens zoals die is neergelegd in de nota met uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan voor de campus. De nota is opgesteld door Wageningen UR en de gemeente. De Wageningse gemeenteraad moet daar nog wel mee akkoord gaan.
Op termijn is het de bedoeling dat de campus ook aan de westkant voor auto’s en fietsers wordt ontsloten.