Nieuws - 19 maart 2009

TWEEDE FASE NIEUWBOUW KOST HONDERD MILJOEN

De strategische nieuwbouw van Wageningen UR is over de helft, zegt Tijs Breukink, portefeuillehouder huisvesting binnen de raad van bestuur. In de afgelopen zeven jaar zijn Atlas, Forum en Radix gebouwd en is de Leeuwenborch opgeknapt. Het nieuwe onderkomen voor Rikilt – Vitae – is bijna klaar. ‘Nu ASG en AFSG nog, plus het tweede onderwijsgebouw.’

achtergrond_0_199.jpg
Breukink roept de doelen van het nieuwbouwplan nog eens in herinnering. ‘We wilden de universiteit en de DLO-instituten fysiek samenbrengen, de gebouwen vernieuwen en een efficiencyslag maken. Het kantooroppervlak moest van 475 duizend terug naar 300 duizend vierkante meter, ofwel 35 procent minder ruimtebeslag.’
De bouwkosten werden destijds geraamd op 160 miljoen euro - door inflatiecorrectie is dat inmiddels circa 180 miljoen. Daarvan is 130 miljoen uitgegeven. ‘Tot nu toe zijn we binnen dit budget gebleven’, stelt Breukink met tevredenheid vast. ‘Op onderdelen hebben we overschrijdingen gehad, maar die hebben we elders weer goedgemaakt.’
Inmiddels is het bouwbudget echter verruimd. Vanwege de forse groei van het aantal studenten is een tweede onderwijsgebouw nodig, bleek vorig jaar. ‘We verwachten een groei naar 7500 studenten bij de universiteit. Daarmee was geen rekening gehouden bij de bouw van Forum. Daarnaast was in het nieuwbouwplan voorzien dat het departement Agrotechnologie en voedingswetenschappen (ATV) pas in 2020 op de Born gehuisvest zou worden. Inmiddels hebben we onder voorwaarden besloten ATV in 2013 versneld op de campus te huisvesten’, zegt Breukink. ‘Samen met een aantal aanvullende investeringen betekent dat een investeringsbedrag van 100 miljoen euro voor de tweede fase.’

OPOFFERING
De oorspronkelijke berekeningen kwamen nog 70 miljoen euro hoger uit, vertelt Breukink. ‘We hebben de kosten teruggebracht door functioneler te bouwen en het onderwijs efficiënter te roosteren. Ook hebben de kenniseenheden vierkante meters voor onderwijsruimten beschikbaar gesteld.’ Tezamen gaan de kenniseenheden ruim drieduizend vierkante meter aan onderwijsruimte leveren. ‘Het is fantastisch te zien dat we dit door de inzet en opoffering van velen in onze organisatie kunnen realiseren’, aldus Breukink.
En hoe komt Wageningen UR aan 100 miljoen? ‘We gaan een substantieel deel daarvan lenen op de kapitaalmarkt, maar hebben ook eigen geld beschikbaar’, zegt Breukink. De precieze verdeling is nog niet bekend. Door de efficiencyslag – minder vierkante meters – houdt Wageningen UR geld over op de exploitatie van de gebouwen. Verder heeft de organisatie eenmalige inkomsten door overtollige gronden en gebouwen te verkopen.
Ondanks de recessie gaat de bouw van het tweede onderwijsgebouw zeker door. Dat geldt ook voor de verbouwing van ‘de Banaan’ (gebouw 122), waar nu nog plantenonderzoekers en een sectie van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zitten. Als de plantenonderzoekers naar Radix verkassen en de VWA intrekt bij Rikilt, komen de dierwetenschappers uit Zodiac naar dit gebouw. Daarnaast wordt het onderkomen van AFSG op de campus verbouwd om de komst mogelijk te maken van de universitaire voedingsgroepen uit het Biotechnion. Verder komen er onderwijsruimten in het Technotron.

RECESSIE
Of het gehele departement ATV versneld naar de campus gaat, is nog onzeker. Dat vereist nieuwbouw en die investering laat de raad van bestuur afhangen van het overheidsbeleid omtrent de recessie. Wordt er bezuinigd of juist geïnvesteerd in kennisontwikkeling? ‘Een eerste indicatie krijgen we zodra het kabinet de maatregelen bekendmaakt. Maar pas in september, als de rijksbegroting voor 2010 bekend is, wordt duidelijk of we de versnelde unilocatie van ATV kunnen doorzetten.’
De recessie werkt ook door in het huisvestingsbudget. Door de concentratie op de campus komen de oude gebouwen van Wageningen UR vrij, maar dit is niet de beste tijd om kantoren te verkopen, beaamt Breukink. Hier moet het bestuur dus een afweging maken: de oudbouw snel verkopen tegen een matige prijs om de nieuwbouw te financieren of de overtollige gebouwen nog even vasthouden en pas verkopen als de onroerendgoedmarkt is aangetrokken. In het laatste geval moet Wageningen UR nu meer geld lenen op de kapitaalmarkt.