Nieuws - 6 oktober 2016

TU Delft en WUR lanceren ‘stedenmaster’

tekst:
Rob Ramaker

Wageningen University & Research en de TU Delft willen in 2017 een gedeelde master lanceren. De opleiding Metropolitan analysis, design and egineering gaat over stedelijke vraagstukken, zoals het klimaatbestendig maken van steden.

Foto: De master wordt gegeven in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam (credit)

De universiteiten vragen half oktober officieel een accreditatie aan bij de Nederlands-Vlaams Accreditatie Organisatie (NVAO). Na uiterlijk zes maanden wordt duidelijk of de accreditatie wordt verleend. De master zou dan in september 2017 moeten starten.

Komend jaar vindt nog geen grootschalige studentenwerving plaats, zegt opleidingsdirecteur Erik Heijmans. Wel wordt informatie passief aangeboden op bijvoorbeeld de WUR-site, met de disclaimer dat er nog geen accreditatie is. ‘We merken nu al dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn.’ Heijmans hoopt dat de master voorzichtig start met een klein cohort van circa twintig studenten.

Kringlopen
De ‘stedenmaster’ wordt aangeboden vanuit het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), een instituut dat Wageningen University & Research samen met de TU Delft en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) startte in 2013. Studenten volgen basisvakken in het gebouw van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Voor keuze- en specialisatievakken reizen studenten naar Delft en Wageningen.

We merken nu al dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn
Erik Heijmans, opleidingsdirecteur

Wereldwijd wonen steeds meer mensen in – immer grotere – steden. Het AMS wil deze steden verduurzamen en leefbaarder maken. Dit vraagt volgens het instituut om een integrale aanpak waarbij experts uit allerlei disciplines zoals logistiek, ecologie, hydrologie en datawetenschap samenwerken. Hierbij kijkt het AMS naar stedelijke kringlopen, bijvoorbeeld van voeding, energie en verkeer.

Joint programme
Bij de presentatie van AMS werd de nieuwe master al aangekondigd. Sinds die tijd is onderzocht of deze onderscheidend genoeg is, past bij het profiel van de instellingen en aansluit op de arbeidsmarkt. Begin dit jaar werd al een vak – Sustainable urban development – gelanceerd als een gratis toegankelijke online cursus, een zogeheten Massive Online Open Course (MOOC).

De nieuwe master is het derde joint programme van Wageningen University & Research. Met de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente biedt WUR een masteropleiding Water Technology aan in Leeuwarden. De bachelor Tourism is opgezet samen met hogeschool NHTV in Breda.