Nieuws - 1 januari 1970

TNO kiest voor plattere organisatie

TNO moet innovatiever worden. De organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek kiest daarom voor een plattere structuur, die moet leiden tot slagvaardiger optreden.

Daartoe zullen de vijftien TNO-instituten opgaan in de vijf zogeheten kerngebieden, zo meldt het blad Onderzoek Nederland. Een woordvoerder van TNO wil het bericht bevestigen noch ontkennen, en verwijst naar een persconferentie volgende week dinsdag. De ondernemingsraad moet zich nog over de plannen uitspreken.
De raad van bestuur zou tot de conclusie zijn gekomen dat TNO onvoldoende bijdraagt aan het innovatieve vermogen van Nederland. Bovendien moet TNO, evenals de onderzoeksinstituten van Wageningen UR, meer eigen inkomsten verwerven als gevolg van Haagse bezuinigingen. | HOP