Nieuws - 19 maart 2009

TEMPERATUUR STIJGT SNEL

Wetenschappers waarschuwden vorige week tijdens een klimaatconferentie in Kopenhagen dat de opwarming van de aarde veel harder gaat dan voorspeld. De temperatuur stijgt niet met twee, maar met vier tot zes graden. Tenzij we de uitstoot van CO2 in de komende veertig jaar met tachtig procent terugdringen. En dat is helemaal niet zo moeilijk, zei prof. Rik Leemans, hoogleraar Milieusysteemanalyse, vorige week in het NOS Journaal.

‘Tachtig procent minder CO2-uitstoot voor 2050 is veel, maar zeker haalbaar. Zowel technisch gezien, als economisch. Tot nu toe kijkt de politiek alleen maar naar de kosten die nodig zijn om de uitstoot terug te dringen. Die zijn hoog, maar lang niet zo hoog als de kosten die nodig zijn om de gevolgen op te kunnen vangen als we niets doen.
Als de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen, zijn er minder negatieve effecten zoals overstromingen, schade aan ecosystemen en verlies van oogsten. Als we deze baten bij elkaar optellen, is het economisch rendabel om de uitstoot met tachtig procent terug te dringen. Het kan zelfs geld opleveren.
Maar we moeten wel alle zeilen bijzetten. De belangrijkste maatregel is besparing van energie, waar we maar kunnen. Daarbij gaat het dus ook om kleine dingen, zoals lampen uitdoen en de verwarming een graadje lager zetten.
Ten tweede moeten we ons richten op een efficiënter gebruik van energie. Auto’s die één op vijf rijden moeten echt van de weg. Ten derde moeten we veel meer duurzame energie gaan produceren met behulp van zon, wind en biomassa. Meer nog dan de twintig procent in 2020 die de Europese Unie heeft afgesproken.
Verder is het van belang om een deel van de CO2-uitstoot op te vangen. Op lokaal niveau met bijvoorbeeld de aanplant van bossen. Op grotere schaal kunnen we CO2 opslaan in de grond. Deze techniek is nog niet helemaal uit ontwikkeld, maar we zijn heel ver.
We moeten optimistisch zijn. Nederland is maar een klein landje en onze bijdrage misschien maar een druppel op een gloeiende plaat, maar we kunnen een belangrijke voortrekkersrol vervullen. Als we al deze maatregelen elke tien jaar met een factor twee verbeteren, halen we die tachtig procent.’