Nieuws - 22 mei 2019

Syngenta wil worden uitgedaagd door Fresco

tekst:
Albert Sikkema

Erik Fyrwald, topman van chemie- en zadenbedrijf Syngenta, vroeg Louise Fresco om onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder te worden van zijn bedrijf. Waarom? ‘We willen worden uitgedaagd. Louise Fresco is een onafhankelijk denker en voedingsexpert die ons zeker een spiegel gaat voorhouden’, zegt Fyrwald.

Erik Fyrwald en Louise Fresco, ©Resource

Resource sprak Fyrwald in de kanlijn van het evenement F&A Next in Wageningen op 15 mei.

Fyrwald kreeg Fresco op de radar via een gemeenschappelijke kennis; topman Feike Sijbesma van DSM. Die beval Fresco aan, waarna Fyrwald onder de indruk raakte van de TED-talk van Fresco. Een jaar geleden bezocht hij Fresco op de Wageningse campus voor een eerste gesprek. Die wilde bedenktijd en meer informatie, maar besloot begin dit jaar de aanbieding aan te nemen. Fresco lichte eerder haar benoeming bij Syngenta kort toe. 

Transitie
Syngenta is in transitie, vertelt Fyrwald. Tot enkele jaren geleden richtte het bedrijf zich bij de verkoop van zaden en gewasbeschermingsmiddelen vooral op hogere opbrengsten voor de boeren, vertelt hij, maar inmiddels is de opgave veel breder. Syngenta moet nu ook een rol spelen bij het tegengaan van verdere ontbossing en klimaatverandering, het terugdringen van het watergebruik in de landbouw, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het verminderen van het pesticidengebruik.

Precisielandbouw
Dat betekent dat Syngenta lagere volumes gewasbeschermingsmiddelen wil blijven verkopen, die effectiever zijn en daarom 'meer waarde voor onze telers’ toevoegen. Ook wil het bedrijf meer biologische gewasbescherming verkopen en meer service leveren, bijvoorbeeld in de vorm van precisielandbouw met zeer gericht spuiten. ‘Het volume van gewasbeschermingsmiddelen zal blijven dalen’, voorspelt Fyrwald. ‘We hebben veel onderzoek nodig om betere en veiliger middelen te maken.’

Duurzaam
Fyrwald zoekt nieuwe partners om de voedingssector duurzamer te maken. Hij wil bijvoorbeeld samenwerken met supermarkten om af te stemmen welke eisen zij stellen aan duurzame voeding. Hij vindt biologische landbouw een groot marketingsucces, maar denkt dat er duurzamere landbouw mogelijk is die minder broeikasgassen produceert en minder water verbruikt dan de bio-landbouw. Syngenta wil via zaden, biologische gewasbescherming, service en datacommunicatie deel uitmaken van zo’n duurzaam voedsellabel. Fyrwald: ‘Een belangrijk doel is om de productie te verhogen en de uitstoot van broeikasgassen op elke boerderij te verminderen. Op deze manier wil het bedrijf helpen ontbossing tegen te gaan en in plaats daarvan herbebossing mogelijk te maken.’

Kritiek
Critici zullen beweren dat bedrijven als Syngenta mede-veroorzaker zijn van de milieuvervuiling in de mainstream landbouw en tot dusverre geen nieuwe rassen hebben ontwikkeld die het milieu ontzien. Waarom niet? Fyrwald wijst op een nieuw droogteresistent maisras van Syngenta. ‘Inmiddels kennen we het DNA van mais en we weten bijvoorbeeld welke genen verantwoordelijk zijn voor droogtetolerantie. We hebben nu veel meer kennis dan 20 jaar geleden en kunnen daarom planten ontwikkelen die duurzamer of ziekteresistent zijn.’