Nieuws - 15 november 2007

Sylvia de Jager

‘Nee hoor, ik ben hier niet eenzaam en alleen aan het wegteren’, lacht Sylvia de Jager. Haar kantoor zit helemaal achter in het laboratorium voor milieukunde bij Van Hall Larenstein in Velp. De instructeur technische vaardigheden vindt de rust prettig. ‘Dan kun je lekker doorwerken. Voor de sociale contacten kan ik in de docentenkamer terecht. Bovendien heb ik hier veel aanloop.’

382_opinie_0.jpg
Sylvia begon in 1989 als practicumassistent milieukunde. Door de jaren heen kwamen er steeds meer taken bij zoals bodemkunde, AutoCAD en studieloopbaanbegeleiding. ‘Het fijne is dat het zo afwisselend is. Ik zit voor een deel achter mijn bureau, voor een deel in het laboratorium of in het computerlokaal voor AutoCAD-lessen, en ook buiten. De hele tijd op kantoor zitten is niks voor mij.’
Studenten vinden de practica heel leuk om te doen, vertelt Sylvia. ‘Behalve de kleine groep die huivert van de milieukundepractica omdat die ze aan scheikunde doen denken.’ De practica maken deel uit van de eerste twee jaar van de opleiding Land- en watermanagement. Verder komen derde- en vierdejaars soms bij Sylvia met gerichte vragen voor een afstudeeronderzoek of minor. ‘Eigenlijk moet ik ze dan zo min mogelijk helpen. Maar ik doe het wel. Het zijn geen analisten. Ze leren hier vooral de waarden te interpreteren.’
In het laboratorium voor bodemkunde staan een paar grote bakken met zilverzand, metselzand en tuinaarde klaar voor een practicum. De studenten gaan kijken naar de textuur en leren onder andere schatten hoeveel procent kalk of leem de grond bevat. Vervolgens analyseren ze de samenstelling.
In het aangrenzende lab voor milieukunde worden de chemische stoffen in water bekeken, zoals nitraat en ammonium. ‘Er gebeuren wel eens kleine ongelukjes met chemicaliën’, vertelt Sylvia. ‘Tot nu toe niks ernstigs, gelukkig. We werken hier niet met echt gevaarlijke stoffen.’