Nieuws - 22 juni 2006

Supplement vertraagt veroudering

‘Ik had wel verwacht dat ik veel ouderen met een tekort aan vitamine D zou tegenkomen’, zegt dr. Marleen Manders. ‘Maar ik schrok toen ik ontdekte dat dit bij bijna honderd procent van mijn onderzoeksgroep het geval was.’

Manders promoveerde deze week op een onderzoek naar de voedingsstatus van senioren in verpleeghuizen en verzorgingstehuizen. ‘De gemiddelde leeftijd van de senioren was 83 jaar. We weten uit studies dat in die groep veel tekorten aan voedingsstoffen voorkomen’, aldus Manders. Voldoende vitamine D helpt niet alleen het skelet sterk te houden. Recent onderzoek suggereert dat een hoge vitamine D-spiegel ook de kans op kanker en de kans op spierafbraak door ouderdom vermindert.
In een experiment gaf Manders honderdtachtig ouderen een half jaar lang een voedingssupplement, dat werd geleverd door sponsor Numico. Het ging om een zuiveldrankje met toegevoegde vitamines, mineralen en spoorelementen. Het supplement werkte, maar de effecten waren bescheiden. De kuitomvang van de ouderen – een maat voor de spiermassa – nam in de groep die supplementen kreeg met drie millimeter toe. In de placebogroep nam de kuitomvang zes millimeter af. Door de senioren in een apparaat te laten knijpen werd hun spierkracht gemeten. ‘De spierkracht nam niet toe door het supplement. Maar het supplement vertraagde wel het tempo van de achteruitgang.’
Effecten op het mentaal functioneren van de ouderen of op hun vermogen om zelf dagelijkse werkzaamheden te verrichten had het supplement niet. ‘In een subgroep ouderen, met duidelijke tekorten aan voedingsstoffen, vonden we wel iets, zegt Manders. ‘Het is daarom de moeite waard om in verpleeghuizen en verzorgingstehuizen ouderen met een slechte voeding op te sporen en daarvoor te behandelen. Eigenlijk zouden alle oudere bewoners in tehuizen een vitamine D-supplement moeten gebruiken.’ / WK

Marleen Manders promoveerde op 21 juni bij prof. Wija van Staveren, hoogleraar Voeding van de oudere mens, en prof. Willibrord Hoefnagels, hoogleraar Klinische geriatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.