Nieuws - 18 oktober 2007

Supermijt kan luizenplaag veroorzaken

De roofmijt Amblyseius swirskii is zeer succesvol als bestrijder van de gevreesde trips en witte vlieg in kassen. Uit onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw blijkt echter dat de mijt ook een collega-bestrijder zo kan decimeren dat er bladluisplagen ontstaan.

‘In de gangbare teelt blijft swirskii een mighty mite, maar in de biologische teelt kan toepassing van de roofmijt inderdaad tot problemen met bladluizen leiden’, zegt ir. Gerben Messelink. Hij werkt als entomoloog bij Wageningen UR Glastuinbouw en lanceerde swirskii enkele jaren geleden als tripsbestrijder. ‘Voor een biologische teler is bladluis een veel belangrijker probleem dan trips of witte vlieg.’
In recente experimenten in de nieuwe proefkassen bij Bleiswijk keek Messelink naar het effect van de roofmijt op de galmugpopulatie. Galmuggen worden als natuurlijke vijand ingezet om bladluisplagen te voorkomen.
De vondst van veel roodgekleurde roofmijten en leeggezogen galmugeieren in de vakken waar deze bestrijder was uitgezet, was volgens Messelink niet zo’n grote verrassing. ‘Uit laboratoriumproeven was al bekend dat Amblyseius swirskii ook eitjes van galmuggen op het menu heeft staan.’ Het effect op het aantal bladluizen in het paprikagewas was echter wel verrassend groot: in vakken met de roofmijt was de bladluispopulatie op een bepaald moment vijftien tot twintig keer zo groot als in vakken zonder roofmijt.
‘Bladluizen zijn een serieus probleem in de ecologische teelt. Het komt wel eens voor dat een ecoteler een compleet gewas moet rooien vanwege een bladluisplaag. Bij deze telers is het dus zaak om de bestrijders tegen bladluis zo goed mogelijk te laten functioneren’, aldus Messelink.
Hij zegt wel dat we het kind niet met het badwater moeten weggooien. ‘Swirskii doet het uitzonderlijk goed in de bestrijding van trips en witte vlieg in paprika, komkommer en aubergine. In de geïntegreerde teelt zijn er genoeg andere middelen om bladluizen te bestrijden. Speciaal voor de biologische teelt gaan we nu kijken of andere predatoren van trips wellicht minder verstorend werken op de bladluisbestrijding.’