Nieuws - 25 augustus 2015

Summer Course op Dairy Campus

tekst:
Gastredacteur

De eerste Summer Course Dutch Dairy Chain is deze week op de Dairy Campus in Leeuwarden. Tien deelnemers uit verschillende landen horen er over de succesfactoren van de Nederlandse zuivelindustrie.

Tekst: Ton van den Born Foto: Dairy Campus

Tegelijk met de zuivelcursus in Leeuwarden zijn er twee Summer Schools in Wageningen. Eén over Greenhouse Horticulture (met 25 cursisten) en één over Green Genetics. Deelnemers van die laatste cursus zijn geen ‘professionals’, zoals bij de andere twee cursussen, maar dertig bachelorstudenten van diverse hogescholen en universiteiten. Het ondersteunende bedrijfsleven en Wageningen University willen deze studenten enthousiasmeren voor bijvoorbeeld een master Plant breeding.

Wageningen Academy, die cursussen voor professionals ontwikkelt op basis van de wetenschappelijke kennis op de universiteit, heeft de ambitie om meer Summer Schools te organiseren. Het is een manier om bedrijfsleven bij de universiteit te betrekken.
Bovendien voelt Wageningen Academy zich gestimuleerd door de wens van bestuursvoorzitter Louise Fresco om de campus ook in de zomer te laten bruisen. 'We zijn dit jaar druk aan de slag gegaan met de ontwikkeling van nieuwe Summer Schools', zegt programmamanager Maaike de Vries. Dat de Summer Schools niet middenin de zomer, maar in de laatste week van augustus plaatsvinden, heeft volgens haar te maken met de beschikbaarheid van experts.

De drie Summer Schools zijn vergelijkbaar van opzet. Lezingen over de actuele kennis worden afgewisseld met bezoeken aan bedrijven. De Summer Course Dutch Dairy Chain speelt zich niet voor niets af in Friesland. Daar staat de Dairy Campus, een onderdeel van Wageningen UR waar zuivelkennis is geconcentreerd.

Deelnemers horen er over smart farming, voeding, weidegang en melkbewerking en ze bezoeken onder meer FrieslandCampina. Duurzaam produceren is de rode draad, aldus De Vries. 'En als je praat over duurzame productie komen ongetwijfeld ook de consequenties van afschaffing van het melkquotum ter sprake.'