Nieuws - 1 januari 1970

‘Succes Eduweb hangt af van docenten’

‘Succes Eduweb hangt af van docenten’

‘Succes Eduweb hangt af van docenten’


Waarschijnlijk mede dankzij de aankondiging op een briefkaart met een
afbeelding van Tarzan, die aan alle betrokkenen was toegestuurd, trok het
portaal Eduweb in de eerste week van zijn bestaan 1472 bezoekers. De
website kan docenten en studenten veel gemak bezorgen, maar ze moeten
daarvoor ook zelf voor input gaan zorgen.

,,Met Eduweb kun je in een oogopslag zien of je boeken te laat zijn, of je
rooster is gewijzigd en of er nieuwe e-mailberichten zijn, zonder op de
site van de bibliotheek of de studentenadministratie te hoeven zijn. Dat is
makkelijk, en maakt het voor docenten aantrekkelijker om berichten op de
het internet te zetten'', stelt ir Oscar Vonder van Coördinatiepunt ICT in
het onderwijs. Andere voordelen zijn volgens Vonder dat studenten in een
oogopslag kunnen zien wie hun vakgenoten en docenten zijn.
,,Op dit moment komen de mensen vooral af op de link naar de nieuwe
netwerkschijf en de mailmelding'', aldus Vonder. Doordat docenten op dit
moment nog nauwelijks gebruikmaken van de mogelijkheden is er op educatief
gebied nog weinig te beleven op de site. ,,Of Eduweb een succes wordt hangt
af van docenten. Eduweb gebruikt de database van de studiegids. Studenten
moeten hun docenten dwingen de digitale informatie van de vakken aan te
melden en aankondigingen te plaatsen op het portaal. En de voordelen voor
studenten en docenten worden pas evident als studenten zich voor aanvang
van het vak aanmelden'', aldus Vonder. Via het portaal kunnen docenten zien
wie zich voor een vak hebben aangemeld, en kunnen ze studenten op de hoogte
te stellen van wijzigingen. Op dit moment melden studenten zich nog slechts
aan voor tentamens, en niet voor het vak zelf.
,,De periode van duizend bloemen laten bloeien is voorbij'', stelt dr Chris
Blom van Onderwijs en studentenaangelegenheden, doelend op de wildgroei van
digitale leeromgevingen van de laatste jaren. Docenten werden in Wageningen
niet gedwongen een standaard leeromgeving te gebruiken. Wel wordt slechts
ondersteuning verleend aan een de systemen die vallen onder het zogenoemde
Educlass, zoals de programma’s Perception, vooral geschikt voor toetsing,
Blackboard, voor het volgen van leerprocessen, en Quickplace, samenwerken.
,,Het maakt voor het product niet uit of je het transporteert met
vrachtwagens of personenauto's", zegt ir Olivier Sessink, die ICT-
toepassingen ontwerpt voor gebruik in onder andere de
levensmiddelentechnologie. ,,Eduweb en Educlass zijn manieren om mensen
informatie te geven. Het is waarschijnlijk efficiënter dan werken zonder
die systemen, maar het product, het onderwijs, blijft gelijk’’, aldus
Sessink.
,,Er is in het onderwijs veel winst te halen met simulatie. Er is een vak
waarin studenten problemen moeten opsporen in een levensmiddelenfabriek.
Dat kun je in werkelijkheid niet doen.'', stelt Sessink. Hij is geen
voorstander van het grootschalig inzetten van ICT in het onderwijs, omdat
de onderwijskwaliteit er niet altijd bij gebaat is. Daarnaast kost het vaak
meer tijd dan het geven van gewoon onderwijs: ,,Digitale vraagbaken worden
in praktijk nauwelijks gebruikt en het bijhouden van een discussieplatform
kost veel tijd. Alle discussies die draaiden op de oude Blackboardserver
van de leerstoelgroep Agrotechnologie en voeding zijn gestopt. Dit soort
zaken wordt alleen gebruikt als het echt niet anders kan, zoals bij leren
op afstand. Tegen elkaar praten gaat veel sneller en beter dan een
discussie via internet. Er is dan veel minder mogelijkheid tot
miscommunicatie. Zelfs het LOI houdt maandelijks ontmoetingsavonden.'' |
G.v.H.