Nieuws - 27 februari 2013

Subsidiestop voor succesvolle voedingslessen

Overheid wil bedrijfsleven laten meebetalen.

6-smaaklessen-IMG_1129.jpg


Kinderen laten nadenken over eten, met die doelstelling begonnen Wageningen Universiteit en het Voedingscentrum in 2006 een landelijk onderwijsprogramma over voeding. Het 'Steunpunt Smaaklessen' was al gauw een ­succes, vertelt manager Hante Meester. 'Scholen zijn enthousiast omdat de programma's aansluiten bij de belevingswereld van kin­deren.' Uit evaluaties blijkt dat  kinderen na Smaaklessen meer kennis over voeding en voedsel hebben dan andere kinderen. ­Bovendien willen ze eerder onbekende producten proeven en vinden ze voeding en voedsel interessanter.
Ondanks het succes van het steunpunt, draaien de ministeries van EZ en VWS na de zomer de subsidiekraan dicht. Voor 2013 gaat het om een halvering van het budget, dat voorheen ongeveer
1 miljoen euro bedroeg. Scholen moeten voortaan betalen voor ­lesmateriaal, aanvullende activiteiten worden stopgezet en waarschijnlijk wordt het steunpunt,   nu vijf mensen sterk, kleiner. 'De overheid wil dat private partijen hun verantwoordelijkheid nemen',  zegt Meester. Samenwerking met het bedrijfsleven stuit volgens  haar echter op het probleem dat er al gauw sprake is van ongewenste reclame of productpromotie.
Naast Smaaklessen treft de bezuiniging ook het Europese schoolfruitprogramma School­Gruiten dat ook door het Steunpunt wordt verzorgd. SchoolGruiten stimuleert kinderen om groenten en fruit te eten. Ruim 5500 van de 7500 basisscholen die Nederland rijk is, en daarmee ruim een miljoen leerlingen, hebben aan een van de programma's deelgenomen.
Ongewis
Hoe het vanaf 2014 verder gaat, is nog ongewis. 'We hebben zoveel kennis en ervaring en een actief, breed netwerk opgebouwd, dat mag niet zomaar worden weggegooid', vindt Meester. Juist in deze tijd is het volgens haar belangrijk om een basis voor bewustwording te leggen. Mensen weten te weinig over voeding. Eén op de zeven kinderen is te dik.'