Nieuws - 28 februari 2013

Subsidiestop voor smaaklessen

De overheid draait de subsidiekraan voor het Steunpunt Smaaklessen en SchoolGruiten van Wageningen Universiteit na de zomer dicht. De lesprogramma's over voeding en voedsel bereiken een miljoen basisschoolleerlingen. Het steunpunt zoekt naarstig naar andere middelen.

IMG_1131.JPG
'We willen kinderen laten nadenken over eten', vertelt Hante Meester, manager van het Steunpunt Smaaklessen en SchoolGruiten. 'We doen smaakproefjes, maar ook dierenwelzijn en gezondheid komen aan bod. En de productie en herkomst van voedsel; dat melk van de koe komt en niet uit een pak.'
Topkok Pierre Wind heeft de basis gelegd voor smaaklessen op Rotterdamse scholen. In navolging daarvan hebben Wageningen Universiteit en het Voedingscentrum in 2006 een landelijk onderwijsprogramma ontwikkeld over voeding en voedsel. Het steunpunt van de universiteit verzorgt actueel lesmateriaal, maakt de programma's bekend en helpt scholen bij de uitvoering. Verder organiseert het activiteiten als 'Kok in de Klas' waaraan zo'n honderd topkoks meedoen.
'Scholen zijn enthousiast omdat de programma's aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. De verbinding tussen smaak, gezondheid, duurzaamheid en productie is uniek', aldus Meester. Uit evaluaties blijkt dat kinderen na Smaaklessen meer kennis over voeding en voedsel hebben dan andere kinderen. Bovendien willen ze eerder onbekende producten te proeven en vinden ze voeding en voedsel interessanter.
Naast Smaaklessen biedt het steunpunt van de universiteit eveneens het Europese schoolfruitprogramma en SchoolGruiten aan; gruiten staat voor groente en fruit eten. Ruim 5500 van de 7500 basisscholen die Nederland rijk is, en daarmee ruim een miljoen leerlingen, hebben aan een van de programma's deelgenomen.
Te dikke kinderen
Ondanks het succes van het steunpunt, draaien de ministeries van EZ en VWS na de zomer de subsidiekraan dicht. 'De overheid wil dat private partijen hun verantwoordelijkheid nemen', zegt Meester. Samenwerking met het bedrijfsleven stuit echter op dilemma's. 'Bedrijven willen hun zichtbaarheid vergroten, daardoor kan het moeilijk zijn om de objectiviteit van het materiaal te waarborgen. Bovendien is onze kennis met publieke middelen opgebouwd en moet deze voor iedereen beschikbaar blijven.'
Voor 2013 gaat het om een halvering van het budget, dat voorheen ongeveer 1 miljoen euro bedroeg. Scholen moeten voortaan betalen voor lesmateriaal, aanvullende activiteiten worden stopgezet en waarschijnlijk wordt het steunpunt, nu vijf mensen sterk, kleiner.
Hoe het vanaf 2014 verder gaat, is nog ongewis. Met samenwerkingspartners als groene onderwijsinstellingen, natuur- en milieueducatiecentra en de GGD zoekt het steunpunt naar oplossingen. 'We hebben zoveel kennis en ervaring en een actief, breed netwerk opgebouwd, dat mag niet zomaar worden weggegooid.'
Het steunpunt wil aansluiten bij het topsectorenbeleid voor agrofood en tuinbouw en samenwerken met productschappen, die vaak educatief materiaal maken. Ook zouden de lesprogramma's in een nationaal gezondheid- en preventieprogramma van het ministerie van VWS passen, meent Meester. 'Juist in deze tijd is het belangrijk om een basis voor bewustwording te leggen. Mensen weten te weinig over voeding. Eén op de zeven kinderen is te dik.'