Nieuws - 11 januari 2007

Subsidie op bioproducten helpt amper

Het subsidiëren van biologische producten in supermarkten heeft weinig effect op het marktaandeel van deze producten. Uit een praktijkproef van het LEI blijkt dat de kooplust van consumenten nauwelijks toeneemt als de prijs daalt.

236_nieuws.jpg
In opdracht van het ministerie van Landbouw heeft het LEI een experiment uitgevoerd waarbij in supermarkten in tien Nederlandse gemeenten de prijs van acht biologische producten met vijf tot veertig procent werd verlaagd. De biologische producten bleven wel duurder dan de gangbare tegenhangers.
De subsidie bleek slechts een gering effect te hebben op de verkoop. Van drie producten, waaronder melk, nam het marktaandeel ten opzichte van reguliere producten zelfs een beetje af in de proefperiode. Bij vijf groeide het marktaandeel. In de meeste gevallen waren de verschillen klein. Het marktaandeel van biologische aardappelen groeide door de subsidie bijvoorbeeld van 5,1 naar 5,3 procent. Rundvlees profiteerde het meest: het marktaandeel groeide van 1,9 naar 3,3 procent.
Onderzoekscoördinator ir. Willy Baltussen wil uit de gegevens niet concluderen dat de subsidie helemaal geen effect heeft op de verkoop van biologische producten. In vergelijking met controlewinkels waarin niet werd gesubsidieerd was er toch een klein effect op de verkoop te meten, aldus de onderzoeker.
Baltussen zoekt nog naar een verklaring waarom sommige producten wel, en andere niet of nauwelijks lijken te profiteren van subsidie. ‘Je zou denken dat het prijsverschil met de gangbare producten iets kan verklaren. Maar dat is niet het hele verhaal. Wij zijn er nog niet uit. Ik hoop dat we ergens middelen kunnen vinden om dat nog eens uit te zoeken.’
Het ministerie van LNV wil dat in 2010 vijf procent van de omzet in supermarkten biologisch is. Veerman heeft naar aanleiding van de resultaten laten weten niet veel te zien in structurele prijssteun. ‘Het is aan mijn opvolger, maar mijn conclusie is dat prijssteun bijna altijd marktverstorend werkt.'