Nieuws - 15 januari 2015

Subsidie op bio-diesel werkt niet

Het meestoken van hout in energiecentrales en van bio-ethanol en biodiesel in auto’s draagt niet bij aan het terugdringen van de uitstoot van CO2.

Subsidies die daarop gericht zijn, moeten daarom worden afgeschaft. Dat schrijven de Wageningse hoogleraren Louise Vet en Rudy Rabbinge en de oud-Wageninger Martijn Katan in een visiestuk van de KNAW. Ze beroepen zich op literatuuronderzoek. Afval en biomassa kunnen volgens de wetenschappers beter worden gebruikt als grondstof voor veevoer en hoogwaardige chemie dan als brandstof. Het klimaat is volgens hen meer gebaat bij het belasten van de uitstoot van broeikasgasssen en het gebruik van zonne-energie. Ook brandstofbesparing en effici├źnter energiegebruik zetten zoden aan de dijk.