Nieuws - 1 januari 1970

Subsidie internet studentenhuizen succes

Ongeveer negentig studentenhuizen krijgen van de universiteit een vergoeding voor de aanschaf van een snelle internetverbinding. Drs Hans Bronkhorst van de Afdeling Onderwijs noemt de subsidieregeling een succes.

Sinds vorig jaar september kunnen studentenhuizen bij de universiteit maximaal tweehonderd euro subsidie krijgen. Die is bedoeld als vergoeding voor de kosten van de aansluiting van een nieuwe internetverbinding via adsl of kabel en de aanleg van het benodigde netwerk. Met de regeling wil de universiteit studenten die niet in een SSHW-complex wonen, stimuleren een snelle internetverbinding te nemen. De kamers van de SSHW, met uitzondering van die aan de Walstraat, beschikken al over zo'n verbinding.
Bronkhorst: 'Ik schat dat we nu zo'n veertig procent van de studentenhuizen hebben gesubsidieerd. Het totale percentage aansluitingen is echter moeilijk na te gaan, omdat sommige huizen al voor de regeling een aansluiting hadden.' Voorwaarde voor de subsidie is dat het een nieuwe aansluiting betreft, dat het studentenhuis is geregistreerd bij de WSO en dat er tenminste één student woont die staat ingeschreven bij Wageningen Universiteit. De regeling blijft voorlopig nog van kracht, aldus Bronkhorst. / JH