Nieuws - 14 september 2009

Stufi bevroren, studentenbonden boos

Studentenbonden hebben woedend gereageerd op de plannen om de studiefinanciering te bevriezen. De Landelijke Studentenvakbond (LSVB) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vinden dat het kabinet het onderwijs niet moet kaalplukken maar erin moet investeren. Door het bevriezen van de beurzen en eerdere bezuinigingen komt de toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs onder druk.

plasterk.jpg

Zaterdag meldde de Volkskrant dat de studiefinanciering de komende twee jaar niet omhoog gaat. Dat bleek uit uitgelekte begrotingsstukken voor Prinsjesdag. De maatregel zou inhouden dat het bedrag van de studiebeurs in 2011 en 2012 niet wordt gecorrigeerd voor de inflatie. Ter vergelijking: dit jaar was die verhoging €4,13 per maand.
Het ISO is bezorgd over de toekomst van het hoger onderwijs, want verdere bezuinigingsmaatregelen worden niet uitgesloten. 'Door Plasterks actieplan 'LeerKracht' stijgt het collegegeld al met  €22 per jaar bovenop de indexering. Hier staat de komende twee jaar een bevriezing van de studiefinanciering tegenover.', aldus een ISO persbericht.
Op 22 september, een week na Prinsjesdag, protesteren de bonden in Den Haag. /Hoger Onderwijs Persbureau