Nieuws - 14 maart 2016

‘Studievoorlichting door Studiekeuze123 niet onafhankelijk’

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

De stichting Studiekeuze123 krijgt opnieuw zware kritiek. De voorlichting aan studiekiezers zou te rooskleurig zijn en de marketing van onderwijsinstellingen te veel invloed hebben.

Dit stellen de uitgever van de Keuzegids, het Centrum Hoger Onderwijs Informatie, en Dedecaan.net in een fel rapport dat zojuist gepubliceerd is.

Studiekiezers die onafhankelijke informatie zoeken worden door minister Bussemaker naar de website Studiekeuze123.nl verwezen. Daar staan onder meer de slagingspercentages bij opleidingen en de kansen op de arbeidsmarkt te lezen, maar ook de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête die de stichting elk jaar laat uitvoeren.

De auteurs van het rapport trekken de onafhankelijkheid van de informatie ernstig in twijfel. Ze geven voorbeelden van gladgestreken cijfers, verouderde arbeidsmarktgegevens en zelfs weggelaten informatie. Vaker gaat het om de twijfelachtige presentatie van de gegevens. Zo zijn de salarissen van afgestudeerden op de website omgerekend naar voltijdsalarissen, zonder dat dit wordt vermeld.

Veel van de kritiek is volgens het rapport te herleiden tot de dominante positie van de instellingen in het stichtingsbestuur van Studiekeuze123. Weliswaar zitten daarin naast de universiteiten, hogescholen en particuliere onderwijsaanbieders ook de studentenorganisaties ISO en LSVb, maar die zouden niet hebben kunnen voorkomen dat ‘de marketing de overhand kreeg boven objectief informeren’.

Andere belangen
In een reactie bevestigt het ISO de analyse. ‘Wij merken dat instellingen andere belangen hebben dan studenten en dat kritische informatie daardoor niet aan studenten wordt geleverd. Binnen het Studiekeuze123-bestuur hebben studentenorganisaties nu een minderheidsstem.’   Voorzitter Linde de Nie wil daarom dat de instellingen en de studentenorganisaties uit het bestuur stappen zodat de stichting Studiekeuze123 ‘volledig onafhankelijk’ wordt.

VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg en PvdA-collega Mohandis gaan minister Bussemaker om een diepgaand onderzoek vragen. ‘Dit kan natuurlijk niet’, aldus Duisenberg. ‘De informatie op Studiekeuze123 is van het grootste belang voor wie een goede studiekeuze wil maken. Die informatie moet dus onafhankelijk zijn en betrouwbaar.’ Op het vandaag verschenen kritische rapport moet Bussemaker nog reageren.

Studiekeuze123 kwam eerder ook al onder vuur te liggen.