Nieuws - 13 juni 2016

Studiesucces masters: meeste Wageningers binnen drie jaar klaar

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

Meer dan 80 procent van de Wageningse mastertudenten studeert binnen drie jaar af. Daarmee scoort Wageningen als een van de beste Nederlandse universiteiten. Dit blijkt uit cijfers van universiteitsvereniging VSNU.

Wie lekker snel klaar wil zijn met zijn eenjarige masteropleiding, kan het best naar Maastricht verhuizen. Daar studeert de helft van de studenten binnen één jaar af en is meer dan 80 procent binnen twee jaar klaar. In Leiden krijgt nog geen 30 procent op tijd zijn bul en slaagt slechts 67 procent binnen twee jaar. Alleen het kleine groepje Twentse studenten dat een eenjarige master volgt scoort nog lager.

Bij de tweejarige masteropleidingen krijgt Maastricht gezelschap van Wageningen en Tilburg, waar ook meer dan 80 procent snel over de finish komt. Het verschil met de Erasmus Universiteit Rotterdam is groot: daar slaagt maar de helft van de studenten met hooguit een jaar vertraging voor zijn master.

Universiteitenvereniging VSNU heeft de cijfers op verzoek van het HOP verstrekt. Voorheen was het lastig om iets te zeggen over het tempo van masterstudenten, omdat sommige nog bachelorvakken moesten behalen. Maar sinds 2012 moeten ze eerst helemaal klaar zijn met hun bachelor voordat ze verder mogen.

Om de vergelijking zuiver te houden, gaat het in deze cijfers alleen over masterstudenten die in september aan hun opleiding zijn begonnen: door de jaren heen is dat 60 à 80 procent van alle masterstudenten. Hbo’ers vallen er ook buiten. Die mogen gewoonlijk na een schakeltraject aan een universitaire masteropleiding beginnen.