Nieuws - 16 februari 2010

Studieschuld loopt snel op

Wat betekent het eigenlijk als de basisbeurs verdwijnt en je alles moet lenen? Op dit moment is de basisbeurs 266 euro. Een gemiddelde Wageninger die vijf jaar zo'n beurs ontvangt heeft dan 15.960 euro ontvangen. Maar de schuld is hoger, want er moet ook rente over worden betaald. Die rente is op dit moment 2,39 procent. De schuld bedraagt dan ongeveer 18.000 euro. Die berekening kun je zelf doen op de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs, de vroegere IB-Groep.

Maar dan heb je alleen nog maar 266 euro in de maand, de hoogte van de huidige basisbeurs. Daar kun je nog geen kamertje drie hoog achter van betalen. De bedragen lopen navenant op als er meer wordt geleend. Een maximale volledige prestatiebeurs (dus basis plus aanvullend) van 505 euro in de maand, levert in het bovenstaande geval een schuld op van ongeveer 34.000 euro. Te zijner tijd af te betalen in maandelijkse termijnen van zo'n 230 euro. En het kan nog veel erger, want de genoemde bedragen zijn gebaseerd op het huidige lage rentetarief van 2,39 procent.
De voorbeelden zijn fictief. Op dit moment bestaat de studiefinanciering nog. Maar ook binnen dit stelsel lopen de schulden flink op. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Nibud. Studenten lenen volgens het Nibud steeds meer en weten nauwelijks wat de consequenties zijn. De gemiddelde studieschuld van studenten die in 2008 hun studie afrondden, was vorig jaar 12.500 euro. De huidige eerstejaars zullen al op ruim 15.000 euro uitkomen. En die trend zet door. Slechts vier van de tien studenten weten bij benadering de hoogte van de rente op de studieschuld. Iets meer dan de helft weet niet dat de rente al loopt tijdens de studie. En zes van de tien studenten weten niet dat de studieschuld van invloed is op het verkijgen van een hypotheek.
Het Nibud gaat die onwetendheid te lijf met een online studieleenwijzer. Studenten krijgen daar voorgerekend wat er van hun eerste loon overblijft na aftrek van alle (vaste) kosten en de maandelijkse aflossing van de studieschuld. Neem de bovenstaande schuld van 34.000 euro. Van het eerste salaris (1790 euro netto) blijft dan (na allerlei aannames over het uitgavenpatroon) 129 euro over. Maar dan moet je bijvoorbeeld niet meer dan 47 euro per maand aan kleding en schoenen uitgeven.
 
Enquête LSVB over afschaffen stufi: www.wiljijstufi.nl
Bereken je studieschuld: www.nibud.nl of www.ib-groep.nl
 
Cornelia Langeveld, VHL Velp, Tuin- en Landschapsinrichting
'Ik bouw nu al een schuld op van 22.000 euro; die wordt kwijtgescholden als ik mijn studie afmaak. Ik zou toch beter gaan nadenken hoe en wat ik zou gaan studeren. Misschien zou ik het wel in deeltijd doen, om daarnaast te kunnen werken. Anders heb je straks een heel grote schuld. Het duurt echt een aantal jaar voordat je die hebt afbetaald, en ik wil straks wel een huisje kunnen kopen.'
 
Bas Boterman, WU, Urban Environmental Management
'Ik zou wel blijven studeren,  en bij mijn ouders aankloppen om niet een heel grote schuld op te bouwen. Maar ik zou me wel volledig op mijn studie gaan richten. Vorig jaar was ik voorzitter van Argo; dat kostte me een heel jaar. Ik kreeg wel een beurs van de universiteit, maar dat weegt niet op tegen de kosten die je maakt. Ik vind niet dat ik mijn ouders ook nog met kosten voor dit soort extra activiteiten kan belasten.
'Argo zal wel blijven bestaan, maar het zal veel moeilijker worden om topsport op hoog niveau aan te kunnen blijven bieden. Het besturen van de vereniging, coachen en het doen van commissies kost allemaal erg veel tijd. Als studenten hun beurs verliezen voorzie ik dat ze al deze extra, maar erg leerzame activiteiten als eerste zullen laten vallen.'
 
Annemarie Baars, WU, Voeding en gezondheid
'Ik zou bij mijn ouders aankloppen en bijverdienen, en als het dan nog moet meer gaan lenen. Ik zou wel blijven studeren, denk ik. Tijdens mijn bachelor had ik een bijbaan, maar nu niet meer. De master is intensiever, en ik wil ook tijd hebben voor mijn sport en sociale contacten.'
 
Jaap Sok, WU, Economie & beleid
'Lenen is voor mij geen optie. Ik zou proberen meer te gaan bijverdienen. Op dit moment werk ik een halve dag in de week bij NSure, een Wageningse spin-off. Wanneer de beurs wordt afgeschaft, kan ik bijvoorbeeld vragen of ik meer kan gaan werken.
'Het zou jammer zijn als de basisbeurs verdwijnt, maar we zien niet meer wat we allemaal krijgen van de overheid. Een goede toekomst komt je niet aanwaaien. We mogen best wat voor onze toekomst doen. We leven in een land waarin burgers heel veel vragen en weinig geven. Soms moet je ook je verantwoordelijkheid nemen.'
 
Wim Paas, WU, Internationaal land- en waterbeheer
'Voordat ik ging studeren, heb ik een jaar gewerkt. Als de basisbeurs verdwijnt, kan ik meer gaan interen op eigen vermogen of weer gaan werken.  Ik heb geen schuld nu, en dat wil ik zo houden. Studenten leven behoorlijk riant, vind ik. Ik hoor vaak van medestudenten dat ze voor een weekendje naar allerlei Europese steden vliegen en ik zie ook de dure kleding die sommige studenten dragen. Dat zou best wat minder kunnen. De kantine van Forum vind ik te duur om er elke dag heen te gaan. We zijn net naar de C1000 geweest. We hebben een maïsbrood, smeerkaas, vleessalade en twee Mona-toetjes gehaald. Drie euro negentig voor twee personen.
'Nederland moet wel gaan voor een kenniseconomie. Als de overheid de kosten voor de basisbeurs investeert in het onderwijs, kan ik me er wel in vinden.'
 
Kitty Ludwig, VHL Leeuwarden, Diermanagement
'Ik zou meer gaan lenen of eventueel mijn ouders vragen. Ik vind naschoolse activiteiten erg belangrijk en dat wordt lastiger als je ook een bijbaantje nodigt hebt, dat over het algemeen weinig toegevoegde waarde heeft voor je leerproces. Ik ben op het moment voorzitter van studentenvereniging Osiris en dat is een grote bijdrage aan mijn leerproces en ontwikkeling. Ik leer veel: verantwoordelijkheid, zelfstandig werken, met mensen omgaan, communiceren. Straks in het bedrijfsleven heb je dat nodig. Zonder basisbeurs is de kans een stuk kleiner dat ik dit zou kunnen. En dat zou ik ontzettend zonde vinden. Iedere student moet de mogelijkheid krijgen om zich naast school verder te ontwikkelen door middel van buitenschoolse activiteiten.'