Nieuws - 18 januari 1996

Studierichtingen reageren op budgetmodel college

Studierichtingen reageren op budgetmodel college

Vorige week presenteerde het college van bestuur een nieuw budgetmodel voor het onderwijs, waarbij elke studierichting een bedrag krijgt om vakken te kunnen inkopen. Vooral de richtingen Biologie, Plantenwetenschappen en Bodem, water en atmosfeer moeten bezuinigen. Een reactie van de onderwijscommissies.


Voorzitter dr ir R.W.R. Koopmans van de richtingsonderwijscommissie (roc) van Bodem, water en atmosfeer (BWA) is duidelijk ontstemd over de nieuwe onderwijsbudgettering. Het beeld ontstaat dat Bodem, water en atmosfeer een studierichting is die veel te veel vakken heeft, maar dat klopt dus niet."

Toepassing van het nieuwe rekenmodel leerde dat BWA 104 vakken in het programma heeft en maar financiering voor 53. Maar in die berekeningen zijn de vakken voor verwante M.Sc.-opleidingen opgeteld bij een Nederlandstalige studierichting. Dat pakt uitermate ongunstig uit voor BWA: er zijn maar liefst 39 vakken die exclusief voor het M.Sc.-programma Soil and water worden verzorgd. Op dat vakkenaanbod heeft de roc BWA geen enkele invloed."

De M.Sc.-opleiding draaide jarenlang een programma voor 25 studenten per jaar, maar toen besloten college en universiteitsraad liefst tien deelprogramma's op te zetten binnen deze richting. Ze zijn vergeten dat het aantal beurzen voor M.Sc.-studenten niet is uitgebreid. We hebben nu minder dan twintig studenten, maar die verdelen zich nu over tien specialisaties. Regelmatig verzorgen we voor een student een vak."

De hydroloog prof. dr ir R.A. Feddes wijst erop dat de studie BWA een fusie is van drie heel verschillende vakgebieden. Dat betekent dat er tussen de orientaties veel minder overlap zit dan bij andere studierichtingen. We hebben dus wat meer vakken nodig." Het verder krimpen van het vakkenaanbod zou desastreus zijn voor de studie die juist in de lift zit, meent Feddes. Het aantal eerstejaars is in een paar jaar van 35 naar zestig gestegen, terwijl het totaal aantal LUW-binnenkomers met zo'n veertig procent daalde.

Koopmans is wel blij dat het hoofdgebouw nu inziet dat fuseren van studierichtingen geen oplossing is om op onderwijs te bezuinigen. Dat kan alleen door het vakkenaanbod te verminderen. De nieuwe systematiek zal dan ook beter dan voorheen de knelpunten blootleggen."

Inleveren

De studiecoordinator van Biologie, ir P.W.F. de Vrijer, noemt de berekeningen schokkend en verbijsterend. Ze geven volgens hem absurde resultaten die gewoon niet kunnen kloppen". De richting Biologie moet dertig procent van de vakken inleveren volgens het budgetmodel. Zijn voornaamste bezwaar is dat niet is gekeken naar de inhoudelijke verschillen tussen de richtingen. Je kunt nauwelijks meer bezuinigen op de propaedeuse en de romp, omdat daar al zoveel mogelijk onderwijs samen met andere richtingen wordt gegeven. Dat betekent dat wij de krimp moeten realiseren in de specialisaties."

Maar niet elke richting heeft evenveel specialisaties nodig", vervolgt De Vrijer. Biologie is heel breed, van moleculair tot landschapsniveau, van theoretisch naar modelmatig. Er zijn ook richtingen waar ze met zeven of acht afstudeervakken aardig uit de voeten kunnen. Als dit doorgaat en wij moeten bezuinigen op specialisaties, betekent dat het einde van de richting Biologie."

De Vrijer hekelt verder de berekeningsmethode van het college van bestuur. De extreme verschillen geven aan dat er iets niet klopt: sommige richtingen mogen tweehonderd procent groeien, andere moeten halveren."

Opluchting

Een zo'n studierichting is Levensmiddelentechnologie, die volgens de berekeningen bijna mag verdrievoudigen. Mijn ogen schoten uit het hoofd toen ik zag waar onze richting op uit kwam", reageert roc-secretaris ir J.C. de Wit. Van de andere kant betekent het ook wel een hele opluchting. We zijn als vijfjarige studierichting bezig om bijvoorbeeld het ontwerpblok te maken. Dat zal bestaan uit heel intensieve onderwijselementen. Zo hebben we nog wel meer plannen waarvan we eerst dachten dat de financiering een probleem zou worden. Dat lijkt dus nu mee te vallen", aldus De Wit.

De studierichtingen Tuinbouw en Landbouwplantenteelt zijn vanaf september 1996 gefuseerd tot Plantenwetenschappen. Een deel van het nieuwe programma is inmiddels gereed en volgens roc-voorzitter prof. dr ir P.C. Struik is het nieuwe programma veel goedkoper. En dat is nodig, want de richting moet een derde van de vakken schrappen.

Struik: We hadden dure programma's met veel richtingseigen vakken en relatief veel specialisaties, en weinig studenten. Maar in het nieuwe programma is er fors gesaneerd en zijn de hele specifieke vakken eruit gegaan, omdat we nu breder zijn. Het staat dus als een paal boven water dat we gaan bezuinigen, daar maak ik me geen zorgen over."