Nieuws - 1 september 2011

Studielusten, studielasten

Studeren kost geld. Steeds meer geld. Het motto 'Aan het eind van mijn geld, hou ik altijd een stukje maand over' geldt voor de meeste studenten.

25-Studielustenstudielasten.jpg
Hoe moet dat straks, als de basisbeurs in de masterfase een lening wordt en de eerste slachtoffers van de langstudeerdersregeling vallen? Hoeveel studieschuld wil je later meetorsen?
Huishoudboekje student
Inkomsten
€ 266,23 basisbeurs uitwonend
€ 242,76 aanvullende beurs of
    ouderlijke bijdrage
€ 200,-     lenen bij DUO
€ 250,-     bijbaan
€ 60,-     zorgtoeslag
__________________________________________ +
€ 1018,-

Uitgaven
€ 260,-     kamerhuur
€ 143,-     collegegeld
€   37,-     studieboeken
€   91,-     verzekeringen
€ 231,-     boodschappen
€ 100,-     uitgaan, ontsp. en sport
€ 100,-     telefoon, vervoer, kleding
__________________________________________ +
€ 962,-

Mogelijke posten in de toekomst:
- Langstudeerboete
- Tweede master
- Aflossing studieschuld
Bijbaan
Ga achter de bar of de kassa werken. Gemiddeld verdienen studenten tussen de vijfduizend en zesduizend euro bruto per jaar bij, veelal in de horeca en in winkels. Teveel betaalde belasting kun je terugvragen bij de belastingdienst met een Tj-biljet. Werk je juist veel, zet dan je studiefinanciering en OV-chipkaart tijdelijk stop wanneer je boven de bijverdiengrens van  13.215,83 euro bruto uitkomt.
Kamerhuur
Wageningen mag dan te weinig kamers hebben, ze zijn wel relatief goedkoop. Voor gemiddeld 260 euro per maand ben je klaar in Wageningen en in Leeuwarden ben je een tientje duurder uit. Op www.checkjekamer.nl kun je controleren of je niet teveel betaalt voor je hok. Kijk meteen of je huurtoeslag kunt krijgen.
Langstudeerboete
De Halbeheffing is een boete van 3000 euro bovenop het collegegeld, die studenten moeten betalen als ze meer dan een jaar vertraging oplopen in hun bachelor of in hun master. De langstudeerdersboete geldt vanaf 1 september 2012. Alleen studenten met een ziekte of functiebeperking kunnen uitlooptijd aanvragen. Voor verkeerde studiekeuzes, buitenlandstages of bestuurswerk kent Halbe geen pardon.
Tweede master
Universiteiten kunnen vanaf dit studiejaar hogere collegegelden vragen voor een tweede master, uitgezonderd masters in de zorg of het onderwijs. Je betaalt dan 8925 euro collegegeld voor de tweede master, tenzij je ze tegelijkertijd doet. Goed plannen dus!
Tweejarige master
Het kabinet wil de basisbeurs voor masterstudenten afschaffen per 1 september 2012. Het bedrag moet voortaan worden geleend. Bij een tweejarige master, zoals Wageningen heeft, loopt de gemiddelde studieschuld op met 5.600 euro, becijferde het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).
Studieschuld
Bijna de helft van de studenten leent gemiddeld 400 euro per maand, blijkt uit onderzoek door het Nibud. Een eerstejaars heeft na vier jaar een studieschuld van minimaal 15.360 euro, zonder rente. Zelfs als je snel studeert en weinig leent, bouw je vanaf volgend jaar met een tweejarige master al snel een schuld op van 20.000 euro of meer.
De schuld stijgt hard wanneer je in de masterfase vertraging oploopt. De basisbeurs is dan al een lening en je krijgt te maken met de langstudeerboete van 3000 euro. Een jaar langer studeren kost daardoor gemiddeld €13.200 extra volgens het ISO.
Terugbetalen
Om je een idee te geven: met een studieschuld van 35.000 euro los je twintig jaar lang tussen de 169 en 214 euro per maand af (afhankelijk van de rente). Hoe jij straks uitkomt, kun je uitrekenen op www.studieleenwijzer.nl en www.watkostmijnstudieschuld.nl. Gelukkig telt een studieschuld niet mee bij het afsluiten van een hypotheek. Maar misschien is het wel handig om je studieschuld te melden. Anders krijg je erg hoge maandlasten. En zuinig leven, dat heb je tijdens je studie al genoeg gedaan.
>> tiPS
Verzekeringen
Als je 18 of ouder bent, een Nederlandse zorgverzekeraar hebt en je jaarinkomen niet hoger is dan 33.347 euro heb je waarschijnlijk recht op zorgtoeslag. Die kan je aanvragen op de website van de belastingdienst. De zorgstoeslag kan oplopen tot 70 euro per maand.
Studieboeken
Ga tweedehands! Koop gebruikte studieboeken via je studievereniging.
Boodschappen
Vlak voor sluitingstijd zijn veel producten in de supermarkt in de aanbieding. Of plunder 's avonds de afvalcontainer bij de supermarkt, op zoek naar voedsel over de houdbaarheidsdatum. Dit heet skippen. En als je het doet om voedselverspilling te bestrijden, ben je een freeganist. Dat het ook nog eens niks kost, is mooi meegenomen.