Nieuws - 6 augustus 2014

Studiekeuzecheck beïnvloedt uitval nauwelijks

tekst:
Rob Ramaker

De studiekeuzecheck heeft nauwelijks effect op het aantal eerstejaars dat uitvalt, blijkt uit een pilot van de Universiteit Utrecht. Ook in Wageningen zal de maatregel ‘weinig effect’ hebben op studierendementen, verwacht onderwijsdirecteur Tiny van Boekel.

Sinds dit jaar moeten universiteiten en hogescholen zorgen voor een studiekeuzecheck of ‘matching’. Geïnteresseerde scholieren vullen hierbij bijvoorbeeld enquêtes in of komen voor activiteiten naar de instelling. Uiteindelijk krijgt de scholier een positief of negatief studieadvies. Dit is niet bindend, maar het is de hoop dat aankomende studenten zo tot een betere studiekeus komen. Universiteiten hebben wel de mogelijkheid om studenten te weren die zich na de uiterste datum van 1 mei inschrijven.

Volgens Van Boekel heeft juist Wageningen Universiteit (WU) weinig profijt van de check: ‘De keuze voor ons domein wordt meestal bewust gemaakt en studenten weten vrij goed wat ze willen.’ Hij denkt dat vooral brede opleidingen met veel drop-outs profiteren. Toch vindt hij de maatregel niet geheel nutteloos. Aspirant-studenten zien al eerder wat hun studie inhoudt. De check, zo zegt Van Boekel, ‘zorgt in dat opzicht voor verwachtingsmanagement.’

Ook de eerste resultaten geven weinig reden tot optimisme. De Universiteit Utrecht voerde matching al een jaar eerder in en presenteerde deze week de resultaten. Het aantal uitvallende eerstejaars veranderde in Utrecht niet substantieel, schrijft de Volkskrant. Mogelijk doordat scholieren zelden conclusies verbinden aan een negatief advies, en veelal hun oude keuze doorzetten.

De keuze voor ons domein wordt meestal bewust gemaakt
Tiny van Boekel

Universiteiten vullen de check elk op hun eigen manier in. Zo komen Wageningse aspirant-studenten verplicht naar een meeloopdag of open dag op de campus. Verder vullen ze online een vragenlijst in. Het is een relatief ‘slank’ traject, zeker in vergelijking met de Universiteit van Amsterdam. Daar komen scholieren een week proefstuderen en maken ze verplicht een toets.

Matching moet de uitval van eerstejaars terug dringen. Volgens cijfers van de VSNU verliet in 2010 gemiddeld 18 procent van de eerstejaars zijn of haar universiteit. Bijna 8 procent wisselde binnen de instelling van bacheloropleiding. In Wageningen zijn de resultaten iets zonniger. Van de eerstejaars vertrekt ‘slechts’ 13 procent helemaal. Tussen de 2 tot 5 procent studenten wisselt van opleiding binnen de universiteit.