Nieuws - 19 september 2002

Studiefinanciering gaat op de schop

Studiefinanciering gaat op de schop

Als het aan het ministerie van onderwijs ligt, gaat het studiefinancieringsstelsel op de schop. In de onderwijsbegroting 2003 staat dat een commissie gaat studeren op een nieuw stelsel dat 'recht doet aan verregaande differentiatie en flexibilisering in het hoger onderwijs'.

De huidige prestatiebeurs wordt bij voldoende voortgang omgezet in een gift. Staatssecretaris Nijs overweegt die subsidie 'geheel of gedeeltelijk' te vervangen door een voorschot, dat na de studie wordt terugbetaald via een inkomensafhankelijke belasting. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau is de maximale besparing 3,2 miljard euro, als de overheid volledig ophoudt studenten te subsidi?ren.

Er komen ook nieuwe experimenten met vouchers, een soort strippenkaarten waarmee studenten bij verschillende instellingen onderwijs kunnen kopen. Dit systeem werd door de vorige onderwijsminister Loek Hermans al gezien als d? remedie tegen vermeend geknoei van hogescholen met studentenaantallen. Die cijfers vormen nu nog een belangrijke grondslag voor de bekostiging van instellingen.

Ook andere 'hangijzers' zijn terug van nauwelijks weg geweest: selectie van studenten en vrij in te vullen collegegelden voor topmasters. Een klein jaar terug stak de Tweede Kamer hier nog een stokje voor. De toegankelijkheid van het onderwijs zou door hoge collegegelden in gevaar komen, meende de hele Kamer behalve de VVD. | HOP