Nieuws - 11 september 2019

Studie naar ruimtenood op de campus

tekst:
Roelof Kleis

WUR groeit en daarom is het dringen op de campus. Om een goed beeld te krijgen van de knelpunten komt er een onderzoek naar de bezettingsgraad van de gebouwen.

© Roelof Kleis

Het onderzoek vindt plaats in de laatste week van september en de eerste week van oktober. Een week lang zal tijdens kantooruren in elk gebouw de bezettingsgraad worden vastgesteld. De ‘observanten’ lopen elk uur dezelfde route en noteren per werkplek of en hoe de ruimte wordt benut. De gegevens dienen mede als basis voor een nieuwe huisvestingsvisie.

Afstudeerplekken
Zo’n nieuwe visie is hard nodig, legt directeur Peter Booman van het Facilitair Bedrijf uit. Het aantal studenten groeide al jaren gestaag. Dat leidt in toenemende mate tot een tekort aan afstudeerplekken voor studenten die aan hun thesis werken. ‘Sinds een jaar of twee komt daar de groei van Wageningen Research bij’, zegt Booman. ‘Met name AFSG en PSG maken een forse groei door.’

Noodunits
Die groei wordt op de korte termijn opgevangen door noodunits bij te plaatsen. Voor AFSG is 1000 m2 ruimte nodig en voor PSG zelfs 2000 m2. Op termijn komt er ruimte bij door de bouw van het derde onderwijsgebouw achter Zodiac. Die bouw start naar verwachting komende maand. ‘Maar ook na het derde onderwijsgebouw is er nog krapte op te vangen’, zegt Booman. De vraag is hoe die krapte is op te vangen.

Ook na het derde onderwijsgebouw is er nog krapte op te vangen
Peter Booman, directeur Facilitair Bedrijf

Om een goed beeld van de situatie te krijgen voert het Facilitair Bedrijf op dit moment een inventarisatie uit van vraag en aanbod van ruimte nu en in 2025. Inclusief de gegevens over de bezettingsgraad van de huidige ruimtes moet dat leiden tot een nieuw strategisch huisvestingsplan. De studie naar de bezettingsgraad moet bovendien antwoord geven op de vraag of ervaren krapte overeenkomt met de praktijk.

Ongestoord
Uit de jongste medewerkersmonitor bleek dat er onvrede is over de werkplekken. Ongestoord kunnen werken scoort een 5,7 op een schaal van 1-10. Dat is een half punt lager dan in de vorige monitor van twee jaar geleden. De werkplek is volgens de medewerkers niet erg bevorderlijk voor de productiviteit en de onderlinge samenwerking.