Nieuws - 18 mei 2020

Studie naar huisvesting migranten

tekst:
Roelof Kleis

De huisvesting van migranten heeft grote invloed op de integratie. Onderzoek in Nederland en China brengt die effecten in kaart.

© Shutterstock

De studie is een initiatief van hoogleraar Ontwikkelingseconomie Nico Heerink en zijn Chinese partners van de Nanjing Agricultural University. Heerink is gasthoogleraar aan die universiteit. Het onderzoek wordt in ons land gefinancierd door NWO, die een miljoen euro beschikbaar stelt uit het zogeheten Merian Fonds. De Chinese NWO betaalt 520.000 euro.

240 miljoen mensen
‘Het idee is te onderzoeken hoe de manier van huisvesten de integratie beïnvloedt’, licht Heerink toe. ‘In ons land gaat het voornamelijk om de integratie van seizoenarbeiders, arbeidsmigranten en vluchtelingen. In China gaat het om de binnenlandse migratie. De trek van het platteland naar de stad is enorm. Het gaat om meer dan 240 miljoen mensen, veelal tijdelijke arbeidsmigranten.’

‘Die mensen werken en wonen grote delen van het jaar in de stad, maar wonen officieel op het platteland’, vervolgt Heerink. ‘Ze gaan alleen op feestdagen en in de vakantie terug naar huis. Ze werken in lagelonenbanen in de horeca, bouw of de industrie. Denk aan de arbeiders die ervoor zorgen dat wij in China gemaakte elektronica of kleding, al of niet online via AliBaba, kunnen kopen. Deels wonen die migranten bij elkaar dichtbij het werk of in aparte wijken in de steden.’

In ons land zijn pilots (Magic Mix) waar vluchtelingen in één complex samen wonen met Nederlanders
Nico Heerink, hoogleraar Ontwikkelingseconomie

Die huisvesting is volgens Heerink fnuikend voor de integratie, wat segregatie, werkloosheid, armoede, verslavingen en criminaliteit in de hand werkt. De studie richt zich op verschillende onderdelen van de problematiek. Heerink: ‘Voor een deel is het inventariserend onderzoek. Door datamining van gegevens van het CBS en de Chinese tegenhanger willen we het probleem in kaart brengen. Over welke migranten hebben we het en hoe zijn ze gehuisvest.’

Magic Mix
‘Daarnaast kijken we naar de effecten van innovatieve huisvestingsprogramma’s. In ons land bijvoorbeeld zijn pilots (Magic Mix) waar vluchtelingen in één complex samen wonen met Nederlanders. Die dienen dan tijd te investeren in het organiseren van activiteiten om hen meer bij de samenleving te betrekken. In China gaan we onderzoeken hoe sociale huisvestingsprogramma’s doorwerken op de integratie.’

Interessant zijn volgens Heerink ook Chinese experimenten, waarbij dorpen met een krimpende bevolking meeprofiteren van de stadsuitbreiding. Ze verhandelen daarbij de rechten op land waar woningen zijn gepland via een quotasysteem. Het onderzoek in ons land richt zich op de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Er wordt onder meer samengewerkt met de Woonbond en de Universiteit Utrecht.

Heerink kan voor dit project twee promovendi en een postdoc aantrekken. Een van die promovendi gaat in Utrecht werken. In China gaan vier promovendi met het project aan de slag.