Organisatie - 30 september 2019

Studie naar campusroute vertraagd

tekst:
Roelof Kleis
3

De studie naar de milieu-effecten van het Rondje Campus is fors vertraagd. Om de files rond de campus snel aan te pakken is een westelijke ontsluiting in beeld.

© Roelof Kleis

Zo ongeveer nu zou die studie klaar moeten zijn. Maar dat lukt dus niet. De reden daarvoor is dat de rekenmeesters hun werk over moeten doen. Bij de invoer van de meetgegevens over de verkeersdrukte in het gebruikte verkeersmodel zijn fouten gemaakt. Dat kwam volgens de provincie aan het licht bij een extra controle die werd ingelast om het rekenwerk te controleren.

Zeven oplossingen
De berekeningen van het verkeersmodel zijn essentieel. De uitkomsten
bepalen of en in hoeverre de verschillende oplossingen voor de verkeersdrukte soelaas bieden. In de mer-studie (milieu-effectrapportage) worden zeven oplossingen voor de slechte bereikbaarheid van Wageningen tegen het licht gehouden. Zes van die routes lopen over en langs de campus. Die worden afgezet tegen het verbeteren van de bestaande ontsluitingswegen Mansholtlaan en Nijenoordallee.

varianten rondweg.jpg

Door de herberekening wordt volgens de provincie een half jaar vertraging opgelopen. De mer-studie komt nu volgend voorjaar klaar. GS maakt halverwege dat jaar een keuze uit een van de varianten. Op zijn vroegst in 2022 gaat dan de eerste schop de grond in. Maar afhankelijk van de gekozen oplossing kan dat ook een paar jaar later worden, laat de provincie alvast weten. Een rondweg om de campus stuit op veel verzet vanuit woonwijk Noordwest.

Stoplichten
Om toch sneller iets te doen tegen de files studeert de provincie, in overleg met WUR en de gemeente Wageningen, op diverse maatregelen. Eentje daarvan is de vervanging van de rotonde naar de campus door stoplichten. Ook is een ontsluiting van de campus aan de westkant weer in beeld. Nu moet verkeer van en naar de campus uit het westen nog omrijden via de Mansholtlaan. Dat zorgt voor extra drukte op die weg. Nog dit najaar komt de provincie met een maatregelen voor de korte termijn

Re:acties 3

 • Robert van Loo

  De overheid laat de huidige huiseigenaren langs het mogelijke westtraject onbehoorlijk in het onzekere. Al tijdens de plannenmakerij zijn hun huizen veel minder waard, maar men mag pas planschade claimen als de plannen definitief zijn. Als men het huis wil verkopen zal een koper die potentiële planschade mee moeten nemen bij het bepalen van de waarde. Een nieuwe koper kan namelijk geen planschade meer claimen, want die had kunnen weten dat er een drukke weg langs zijn huis gaat lopen. De huidige eigenaren zitten zo eigenlijk vast totdat de plannen definitief zijn of moeten een forse waardedaling voor eigen rekening nemen.

  Is dit fair? Van tweeën een: of de nieuwe eigenaar kan geen planschade claimen en dan moet huidige eigenaar een vergoeding krijgen, of een nieuwe eigenaar moet ook planschade kunnen claimen, omdat het traject dat gekozen zal worden nog niet definitief is.

  Reageer
 • Emmy

  En hoe zit het ook alweer met het alternatief om meer mensen uit de auto op de fiets of in de bus te krijgen? Zeker op een 'groene' instelling als de WUR zou je verwachten dat de ontsluiting van de campus voor autoverkeer niet zo'n punt zou moeten zijn. Voorbeelden van oplossingen: betaald parkeren op de campus, stimuleren van parkeren bij de afslag van de snelweg en vanaf daar pendelbussen/fietsen. Daarnaast comfortabele fietsparkeerplekken (dus niet waar je met het stuur in de remkabels van een ander zit: als je met de auto komt hoef je elkaars spiegels er ook niet af te rijden als je parkeert). Scheelt gelijk heel wat kilo's CO2-uitstoot.

  Reageer
  • fret

   Emmy for president! goed gezegd van die betere fietsparkeervoorzieningen


Re:ageer