Nieuws - 21 juni 2012

Studie kiezen? Check de bijsluiter

Opleiding moeten binnen twee jaar een bijsluiter hebben. 'Desnoods wettelijk dwingen.'

In 2014 moeten alle opleidingen een bijsluiter hebben. Gebeurt dit niet vrijwillig dan volgt er wetgeving, zei staatssecretaris Halbe Zijlstra op 19 juni tijdens het vragenuur.
De uitspraak volgt op lang­durige klachten van studenten- en jongerenorganisaties over misleidend wervingsmateriaal. Dit zijn nu veelal glossy folders die gros­sieren in positieve verhalen, maar essentiële informatie over slagingspercentages en baanperspectieven ontberen.
Een toekomstige bijsluiter moet over twee jaar enkele harde cijfers bevatten die een snelle en eerlijke vergelijking mogelijk maken.
Een viertal hogescholen, Windesheim, HAN, Saxion en de Hanzehogeschool lopen met de invoer voor de troepen uit. In hun 'studie in cijfers' zijn de hoeveelheid onderwijsuren, studentaantallen en het rapportcijfer uit de Nationale Studenten Enquête te lezen.
Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD) die op 19 juni hierover vragen stelde, had liever  een voortvarender aanpak gezien. De partijgenoot van Zijlstra prees het viertal hogescholen, wat haar betreft wordt invoer meteen voor iedereen verplicht. Ze vind het vooral moeilijk te verteren dat in september 2013 opnieuw duizenden jongeren gaan studeren 'zonder goede voorlichting'.