Student - 8 oktober 2009

Studeren op een snelle, duurzame hap

Een duurzame mensa? Voor menig groene Wageningse student is dat een droom. Studentenorganisatie SIFE, gericht op duurzaam ondernemen, kijkt samen met studenten naar de mogelijkheid die te realiseren.

Loet Rammelsberg, bestuurslid van Students In Free Enterprise: 'Op dit moment is het voor Wageningse studenten niet mogelijk een snelle, goedkope en tegelijkertijd  lekkere en gezonde hap naar binnen te werken. De universiteit heeft een aantal jaar geleden een enquête gehouden onder studenten. Daaruit bleek dat veel studenten behoefte hebben aan goedkoop maar tegelijkertijd duurzaam eten', aldus Rammelsberg. 'Duurzaam betekent in dit kader dat we graag aan de vraag van de doelgroep tegemoet willen komen waarbij we zoveel mogelijk lokale ondernemingen in het proces betrekken. We zouden bijvoorbeeld een voorkeur voor lokaal voedsel hebben.'
Vanaf het begin van dit academisch jaar werkt SIFE samen met MSc-studenten die meedoen aan het vak Academic Consultancy Training (ACT). Zij gaan kijken naar de mogelijkheden om een duurzame mensa in Wageningen  te beginnen. Rammelsberg: 'De studenten komen uit verschillende disciplines en kunnen zo hun kennis uit de collegezaal op een praktisch vraagstuk toepassen. Het is bij ACT de bedoeling dat studenten aan een vraagstuk werken samen met collega's uit verschillende disciplines en achtergronden. De studenten hebben bovendien contact met lokale ondernemers. Momenteel is de projectgroep voornamelijk bezig met een  marktanalyse, waarbij we vooral kijken met wie we mogelijk kunnen samenwerken en wat er al om ons heen wordt gedaan.'
In periode 3 van dit jaar zal het project door een nieuwe ACT-groep worden geëvalueerd. Bovendien zal het mensa-idee meedingen bij een landelijke competitie, waaraan SIFE-afdelingen vanuit het hele land meedoen. De winnende idee zal vervolgens tijdens een internationaal platform worden gepresenteerd. /Amrish Baidjoe
Kader:  SIFE
Students In Free Enterprise is een internationale non-profitorganisatie die in het leven is geroepen door grote bedrijven zoals Philips, KPMG en Unilever. De organisatie is in studentensteden over de hele wereld actief, sinds begin 2007 ook in Wageningen. De organisatie telt momenteel actieve leden. Die werken niet alleen aan het ontwerpen en opzetten van een duurzame mensa, maar ook aan andere ideeën, zoals een project om werkloze vrouwen in China de mogelijkheid te geven internetbedrijfjes op te zetten.