Nieuws - 18 oktober 2007

Studeren met gebruiksaanwijzing

Dertien procent van de studenten van Wageningen Universiteit heeft een functiebeperking, of met een ouderwets woord handicap. Dat percentage is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde. Op donderdag 11 oktober werd in Forum onder het motto ‘Heb jij een gebruiksaanwijzing?’ een bijeenkomst georganiseerd over studeren met een functiebeperking. Want veel studenten weten niet dat ze recht hebben op ondersteuning.

Studenten die thuis colleges volgen via Eduweb. Dat lijkt nog ver weg, maar er wordt al hard aan gewerkt. Bijvoorbeeld door Anouk Schrauwen, tweedejaars Milieukunde. ‘Tijdens mijn eerste studiejaar kreeg ik fibromyalgie, een vorm van reuma’, vertelt Anouk. ‘Ik heb veel pijn en dat is heel vermoeiend. Daardoor kan ik moeilijk zowel ’s ochtends als ’s middags naar college. En ik denk dat dit voor meer studenten met een functiebeperking geldt.’
Anouk onderzoekt met een projectgroep de mogelijkheden voor het opnemen en uitzenden van colleges. ‘We hebben nu een paar docenten gevonden die willen meewerken. Docenten moeten wennen aan het idee dat ze bekeken kunnen worden en sommigen zijn bang dat er minder studenten komen opdagen bij de colleges.’ Audiovisuele apparatuur is duur en ingewikkeld, legt Anouk uit, en het onderzoek kost veel tijd. Het kan daarom nog jaren duren voor het mogelijk en zelfs normaal is om gefilmde colleges thuis te volgen.
Op de eerste verdieping in Forum is op de bijeenkomst een computereiland gereserveerd voor softwaredemonstraties van studenten die betrokken zijn bij het project ‘Impuls Digitaal’, dat zoekt naar verschillende vormen van digitale ondersteuning voor studenten met een functiebeperking. Naast studenten zijn daar docenten, decanen, verschillende werkgroepen, het ICT-onderwijs en organisaties van buiten, zoals het expertisecentrum Handicap + Studie, bij betrokken.
Tweedejaars Biotechnologie Jan Willem Krans werkt in ‘Impuls Digitaal’ als ICT’er aan spraaksoftware voor studenten met een visuele handicap. Daarnaast is hij bezig met de verbetering van de verouderde zoekmachine van de WUR-site. Zelf heeft Jan Willem het syndroom van Asperger, een autistische aandoening. ‘Ik onthoud alles wat gezegd wordt letterlijk, maar dat wil niet zeggen dat ik alles meteen ook begrijp’, vertelt Jan Willem. ‘Waar ik vooral last van heb met studeren, is dat ik moeilijk kan plannen. En groepswerk is een verschrikking voor mij. Een vervelende opmerking kan ik bijvoorbeeld niet in een emotioneel kader plaatsen en relativeren.’ Hij krijgt ondersteuning vanuit de universiteit, door gesprekken met een psycholoog die hem helpt met plannen. Ook krijgt hij extra tentamentijd.
‘We willen met deze bijeenkomst mensen met elkaar in contact brengen en de drempel verlagen om bijvoorbeeld eens een afspraak te maken met een decaan, een psycholoog of een arts van de universiteit’, zegt decaan Eljan Smeets. Ze is tevreden over de belangstelling van zo’n vijftig studenten, twintig ICT’ers en een aantal studieadviseurs. Studenten met een handicap weten namelijk vaak niet dat ze recht hebben op extra studietijd, begeleiding en soms ook aanpassingen bij tentamens. Onder functiebeperking vallen behalve chronische lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen ook dyslexie.
Volgens Janneke Voskamp van het expertisecentrum Handicap + Studie leidt onbekendheid van veel docenten en studenten met de regels en voorzieningen voor studenten met een functiebeperking tot onnodige studie-uitval. ‘Daarom zijn we een landelijke campagne begonnen, die vandaag in Wageningen is gestart.’ / Alexandra Branderhorst

Info: www.wu.nl > onderwijs > studentenvoorzieningen > studentenbegeleiding