Nieuws - 10 januari 2002

Studeren achter je pc en met een palmtop het veld in

Studeren achter je pc en met een palmtop het veld in

Nieuw onderwijs geo-informatiekunde gebruikt mobiele telefoon

De toekomstige student is 'zwervend', zo typeert geo-informaticus dr Ron van Lammeren hem. De student gaat daadwerkelijk shoppen voor zijn onderwijs. De universiteiten in Twente en Rotterdam bieden al colleges aan op internet. Van Lammeren richt zich vooral op een combinatie van bestaande technieken. Met een druk op de knop van zijn palmtop weet een student welke bodem hij in de uiterwaarden onder zijn voeten heeft.

"Het wordt interessant om mobiele communicatie te koppelen aan onderwijs," vertelt Van Lammeren. Hij doet samen met de Katholieke Universiteit in Nijmegen en de Vrije Universiteit in Amsterdam een Surf-project. "De KUN wilde gebruik maken van de Wageningse colleges over geo-informatica. De Nijmeegse studenten kunnen hier college lopen, maar de informatie-uitwisseling is sneller door middel van de mobiele technologie. Het inleidende en het verdiepende vak geo-informatie willen we uitbreiden en verder ontwikkelen," aldus Van Lammeren.

Bij het inleidende vak wordt het onderwijs in een database gezet. De student kan deze informatie, zijn collegemateriaal, van internet halen.

Het vak voortzetting geo-informatica bestaat hoofdzakelijk uit veldwerk. Het is de bedoeling dat studenten het veld ingaan met een palmtop. De palmtop wordt gekoppeld aan het Global Positioning System (GPS) om de precieze locatie te bepalen. Daarnaast heeft de palmtop verbinding met de computer op het lab en deze kan bijvoorbeeld GIS-informatie doorsturen over bodemkenmerken.

Vorig jaar werden deze idee?n getest. De promovendus ir Arend Ligtenberg ging de Wageningse uiterwaarden in en met een druk op de knop van zijn palmtop wist hij welke bodem hij onder zijn voeten had.

De combinatie van deze technieken kent verschillende voordelen. Ligtenberg: "Stel dat je veldwerk in de uiterwaarden wilt doen, dan heb je nu alleen nog maar de palmtop nodig. De kwetsbaarheid van bijvoorbeeld papieren kaarten is dus niet meer aan de orde. Op elke plaats en tijd kun je informatie opvragen zonder een grote computer bij de hand te hebben." | M.Hk

Studenten in de uiterwaarden hebben met een palmtop en een mobieltje contact met de computer in het lab, die informatie geeft over de bodem.

Foto Geo-informatiekunde